Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3243 to 3262 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-11-28Bir gaz türbininin çalışma şartlarındaki kanat tabii frekansının ve uygun nozul sayısının tayiniKopmaz, Osman; Uğur, Mert; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Makine Teorisi ve Dinamiği Bilim Dalı.; 0000-0002-5403-9977; 0000-0002-9429-9300
2010Gaz-partikül iki fazlı girdaplı akışların matematik modellenmesi ve sayısal çözümüKaragöz, İrfan; Teke, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2001Gazali'de kötülük problemiUysal, Enver; Yavuz, Selim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2007Gazâlî'de din ve devlet ilişkisiKurt, Abdurrahman; Karakaş, Nurullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
2010-01-18Gazâlî'de marifet-ahlâk ilişkisiKara, Mustafa; Reis, Bedriye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2011Gazlı detektör benzetişimi için yeni yöntemlerÖzmutlu, Emin N.; Şahin, Özkan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilimdalı.
1995Gazzali'de zikir kavramıUludağ, Süleyman; Garaçoğlu, Mehmet Zeki; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı.
2018-11-16Gazzâlî ve İbn Rüşd'ün tehâfüt'leri bağlamında din ve felsefe ilişkisiBecermen, Metin; Koçak, İlyas; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
2016-06-29Gazzâlî'nin işârî tefsir metoduÇift, Salih; Karakaya, Takyettin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2000Gazzizade Abdullatif'in hayatı, eserleri ve Vakıat'ı: İnceleme - metinKara, Mustafa; Tekeli, Hamdi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2013-10-10Gazzîzâde Abdüllatif Efendi ve Şerefü'l-Âfâk adlı eseri: İnceleme ve metinTek, Abdurrezzak; Çetiner, Ebubekir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2013-07-15Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi'nin Fütuhâtu Kenzi'l-Kur'ân adlı Fâtiha sûresi tefsîrinin tahlili ve değerlendirilmesiÇetin, Abdurrahman; Önal, Ramazan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2016-12-02Gânim el-Bağdâdî'nin Hisnü'l-İslâm adlı eseri ve Elfâz-ı Küfür hakkındaki görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Omar, Mustafa Wajid; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2019-01-17Gânîm El-Bağdâdî’nin el-vasit fi şerhi tehzîbi’l-mantık adlı eserinin tenkitli metin neşri ve muhteva analiziPeker, Hidayet; Al Bayati, Khaldoon Abdalhadi Rashid; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2006Gebe kadının sigara içmesinin uterin, umbilikal ve fetal serebral kan akımına etkileriKimya, Yalçın; Akşan, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1990Gebelerde chlamydia trachomatis prevalansının araştırılmasıErten , Gülin Okan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1985Gebelerde ve oral kontraseptiv kullanan kadınlarda, estradiol düzeyleriyle lipid profilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesiGüler, Asuman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim dalı.
2006Gebelerin serviks uzunluğunun transvajinal ultrasonografi ile değerlendirilmesi ve spontan preterm doğumun öngörülmesinde serviks uzunluğunun yeriDevelioğlu, Osman H.; Tanrıkulu, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1995Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında koagülasyon profili, trombosit agregasyon artışı ve dissemine intravasküler koagülasyona eğilimTatlıkazan, Serhat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1994Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında üriner 5-hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) konsantrasyonunun araştırılmasıEren, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.