Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2957 to 2976 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Fallot tetralojili olguların değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası erken ve geç dönemde görülen komplikasyonların tiplerinin ve oranlarının belirlenmesiBostan, Özlem Mehtap; Akaltun, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016-01-12Falnâme-i Ca'fer Sâdık (giriş-inceleme-metin-sözlük)Şahin, Hatice; Kadiroğulları, Umut; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
1996-07-30Fantazi büküm makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi üzerine bir incelemeÖzdemir, Özcan; Kutlu, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2007-12-05Fantazi iplik kullanımının örme kumaş performansına etkileriKavuşturan, Yasemin; Tekoğlu, Onur; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2016-06-16FAO AquaCrop modeli kullanılarak farklı sulama programı koşullarında patates bitkisinde verim tahminiCandoğan, Burak Nazmi; Beyhan, Derya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
2003Farabi'de ruh kavramı ve ruhun ölümsüzlüğü problemiAydınlı, Yaşar; Şentürk, Harun; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
1990Farabi'nin nefs, melek ve ahiret görüşüAydın, Hüseyin; Ayaz, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1988Farelerde allojenik kan enjeksiyonunun yara iyileşmesi ve patlama basıncı üzerinde etkisiÖzen, Yılmaz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
1996Farelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulanması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisiKaradağ, Mehmet; Durak, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020-03-06Farklı alaşım oranlarına sahip 4 farklı malzeme için DLC kaplama kalitesinin bias değerlerine göre değişiminin incelenmesiÇakır, Mustafa Cemal; Türe, Sercan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0003-0632-5204; 0000-0003-0816-4029
2017-12-25Farklı aminoasit içeren nanofibrillerde bacıllus subtılıs E6-5 suşundan ham proteaz ve ticari proteazın immobilizasyon çalışmalarıDemirkan, Elif; Güler, Baran Enes; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2016-08-08Farklı arıtma çamurlarının kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.) çim türünde bitki gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkileriUğurlu, Bilgili; Yönter, Fikret; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2017-08-07Farklı arıtma çamuru ve azot dozlarının çok yıllık çim (Lolium perenne L.) türünde bitki gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkileriBilgili, Uğur; Zere, Sinem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2013Farklı azot dozlarının bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde tane verimi ve verim öğeleri üzerine etkileriDoğan, Ramazan; Şenyiğit, Emre; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2017-06-22Farklı azot dozlarının İtalyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum caramba) ot verimi ve kalitesi üzerine etkileriÇarpıcı, Emine Budaklı; Özdemir, Semih; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2012Farklı azot dozlarının N ve NZ tipi şeker pancarı çeşitlerinde yumru verimi ve kalitesi üzerine etkileriSincik, Mehmet; Canıgeniş, Tamer; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
1989Farklı azot dozlarının ve uygulama zamanının pamuk bitkisinde (gossypium hirsutum L.) verim, verim kompenentleri ve erkenciliği üzerine etkisiTuran, Z. Metin; Yılmaz, Bedrettin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2019-09-05Farklı azot kaynaklarının bazı serin iklim çim bitkilerinin gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkilerBilgili, Uğur; Köktaş, Zekeriyya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; 0000-0002-8470-4712; 0000-0003-0801-7678
2001-03-16Farklı balık türlerinde ve kum midyelerinde vibrio parahaemolyticus'un izolasyonu ve identifikasyonuSoyutemiz, G. Ece; Aydın, Ayşegül; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
2000-04-21Farklı biçim zamanlarının bazı yonca çeşitlerinde (medicago sativa L.) ot verimi ve kalitesi ile bazı morfolojik özellikleri üzerine etkileriÇelik, Necmettin; Bulur, Vesile; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.