Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2917 to 2936 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003An Evaluation of young learners' attitudes towards learning Engish: A comparison of teaching methodsYılmaz, Derya Döner; Dilitemizoğlu, Nazlı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
2017-08-21Evanjelik hıristiyanlarda kıyamet inancıTarakçı, Muhammet; Elmas, Büşra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
2008Evâil türü rivayetlerin hadis ilmine katkısıKöten, Akif; Orhan, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2006Evisserasyon ameliyatında porlu polietilen implanta hareket piminin primer olarak yerleştirilmesiYazıcı, Bülent; Horoz, Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017-01-23Evlilik doyumu ve çok boyutlu algılanan sosyal desteğin öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesiDuran, Nagihan Oğuz; Bayer, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2002Evlilik-boşanma örneği bağlamında Yahudilikte talmudSayar, Süleyman; İçten, Erdinç; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
2019-08-26Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Yahudiler ve YahudilikTarakçı, Muhammet; Öztürk, Nagihan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
2018-08-02Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde renklerAbacı, Nurcan; Tekin, Behiç Efe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2017-07-31Evre I larinks kanseri tedavisinde konformal radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi (yart), volümetrik ark terapi (VMAT) planlarının dozimetrik karşılaştırılmasıGürler, Orhan; Topgül, Gözde; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2016-07-29Evrimsel algoritmalarla filtre tasarımlarıVatansever, Fahri; Kuyu, Yiğit Çağatay; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
2012Evsel atık suların tarımsal amaçlı geri kazanılabilirliğinin araştırılmasıSolmaz, Seval K. A.; Talipoğlu, Zeliha; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2015-09-08Evsel atıksuların güneş ışığı ile dezenfeksiyonuAlkan, Ufuk; Denizli, Nesrin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2016-05-13Evsel atıksuların solar ve UV ışığına dayalı ileri oksidasyon prosesleri ile dezenfeksiyonuAlkan, Ufuk; Şengül Topaç, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2017-01-31Evsel atıksuların sulama amaçlı yeniden kullanılmasıAlkan, Ufuk; Fesliyen, Keziban; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2018-03-12Evsel nitelikli arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak yeniden kullanılabilirliğinin değerlendirilmesiŞağban, F. Olcay Topaç; Acar, Öznur Önen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
2018Evsel uygulama için hibrit bir toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin nümerik analiziCoşkun, Salih; Güler, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Termodinamik Bilim Dalı.
2018-09-28The experimental and numerical investigation of the structural performance of a 3d rc frame built using a rc formwork systemSağıroğlu, Serkan; Nguyen, Quy Thue; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı/Yapı Bilim Dalı.
2012-07-31Extensive reading in foreign language learningÖztürk, Meral; Dürer, Zeynep Selin; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
2017-06-30L'étude de l'écriture expérimentale entre réel et l'utopie de Georges Perec et l'usage du moi-narrateur dans son roman autobiographique w ou le souvenir d'enfanceGökmen, Ayla; Yıldırım, İlknur Polat; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
2014-12-29Étude des attitudes des protagonistes à l'égard des thèmes de liberté et de soumissiondans le théâtre SartrienKara, Şeref; Kanık, Mahmut; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.