Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2515 to 2534 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1997Ebu`l-Berekat İbnu`l-Enbari ve "el-İnsar fi Mesaili`l-Hilaf Beyne`n-Naviyvin el-Basriyyin ve`l-Küfiyyin" adlı eseriBulut, Ahmet; Efe, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belegatı Bilim Dalı.
1997Ebu`l-Cehm el-Ala b.Musa ve Hadis Cüz'üKöten, Akif; Ceylan, Süleyman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2014-07-03Ebussuûd Efendi'nin fetvâları ile Cerîde-i İlmiyye fetvâlarının mukayesesiKumaş, Mehmet Salih; Ercümen, Şeyma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015-08-07Ebû Bekir Ahmed b.İshak el-Cûzcânî ve CûzcâniyyeYücedoğru, Tevfik; Çandur, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2018-06-27Ebû Hanîfe'de Makâsıdü'ş-Şerîanın fıkha yansıması-Kitâbu'l-Büyû örneğiCici, Recep; Çalişir, Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2012-11-21Ebû Hanîfe'nin kader, insan fiilleri ve büyük günah hakkındaki görüşleriYücedoğru, Tevfik; Karabulut, Şükran; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2019-09-17Ebû Hayyân El-Endelusî ve Arap gramerindeki yeriGüler, İsmail; Tekin, Selim; Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı.
2014-06-19Ebû Hayyân el-Endelûsî'nin el-Bahru'l-Muhît'inde kırâat olgusuKaya, Remzi; Uludaş, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2016-02-26Ebû Hâtim er-Râzî ve Kitâbu'z-Zîne adlı eserinin Arap anlambilim tarihindeki yeri ve önemiTaşdelen, Hasan; Teyfur, Mansur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2007Ebû İshak İbrahim Es-Saffâr: Hayatı, görüşleri ve "risâle fi'l-Kelâm" adlı eseri (inceleme - tahkik)Kılavuz, A. Saim; Çelidze, Rasim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
2019-06-10Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kûtü'l-Kulûb adlı eserinde tevekkül kavramının tasavvufî seyirdeki yeriTek, Abdürrezzak; Bozkurt, Halil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2017-06-20Ebû Ubeyd El-Kâsım B. Sellâm ve hadisçiliğiKahraman, Hüseyin; Ayas, Tahir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2007-04-12Ebû Zekeriyya Yahya b. Ömer El-endelüsî (V. 289/901) ve Ahkâmu's-sûk adlı eseri (edisyon kritik)Yavuz, Yunus Vehbi; Khaldi, Smain; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-03-10Ebû'l-Mûin en-Nesefî'de peygamberlik ve mûcizeKaradaş, Cağfer; Çakır, Alim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2017-05-10Ebü'l-Hasen Ali b. Hasen es-Sîrcânî'nin Kitâbü'l-Beyâz ve's-Sevâd adlı eseriTek, Abdurrezzak; Karaduman, Hicret; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2004Ebü'l-Muîn En-Nesefî'nin fiilî sıfatlar anlayışıKaradaş, Cağfer; Mavil, Hikmet Yağlı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1990L' Eclectisme methodologique dans l'enseignement du Français Langue etrangere et ses consequencesSenemoğlu, Osman; Eryılmaz, Tarık; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
1996Edincik bölgesinde kafeste yetiştirilen ticari hibrit yumurtacı sürülerde görülen üretim azalmalarının nedenleriSoylu, M. Kemal; Yakışık, Ertuğrul; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı.
2007Edinsel maküla hastalıklarının tanı ve takibinde perimetrik ve elektrofizyolojik testlerin karşılaştırılmasıGelişken, Öner; Alyamaç, Günay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011-07-29Edirne ili atmosferik polenlerinin volümetrik yöntemle belirlenmesiBıçakçı, Adem; Erkan, Perihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.