Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2008 to 2027 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-09-26Çok katmanlı plastik parçaların sıcak plaka kaynağı için geliştirilen bir sistemin etkin proses parametrelerinin iyileştirilmesiÇakır, M. Cemal; Uyar, Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0001-6207-373X; 0000-0003-0816-4029
2011-11-23Çok kriterli karar verme tekniklerinden bulanık TOPSIS ve bulanık analitik hiyerarşi süreciBaşkaya, Zehra; Öztürk, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Sayısal Yöntemler Bilim Dalı.
2019-09-16Çok krîterlî karar verme yöntemleriyle pres hattı dış kaynak kullanımı çalışmasında tedarikçi seçimiÖztürk, Nursel; Mercimekoğlu, Serhat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-1179-506X; 0000-0002-9835-0783
2010-04-22Çok taraflı çevre anlaşmalarının uygulanabilirliği: Basel Sözleşmesi, Türkiye örneğiErtürk, Hasan; Kaya, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2020-02-17Çok yongalı ve değişken kesitli elektronik sistemlerin ısıl analiziUmur, Habib; Güngör, Mehmet Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-9656-4411; 0000-0002-8732-5283
2007Çok-hukuklu sistem ve İslam Hukukundaki yeriDöndüren, Hamdi; Kumaş, Mehmet Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
2016-06-13Çokkültürcülüğün toplumsal, düşünsel ve politik boyutları: Modern çokkültürlü toplumlarda kültürel çıkmazlara bir çözüm arayışıZeybekoğlu, Ali Emre; Tunç, Selen; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı.
2011Çoklu karşılaştırma testlerinin grup sayısı ve denek sayılarına göre karşılaştırılmasıErcan, İlker; Özkaya, Güven; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2004Çoklu zeka kuramına göre hayat bilgisi dersinde sınıf içi etkinliklerinin incelenmesiBilgin, Asude; Akpınar, Yavuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
1991Çokuluslu şirketlerin iktisadi kalkınma üzerine etkileri ve Türkiyeİyibozkurt, M. Erol; Başoğlu, Ufuk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2001Çorum vakıflarıAlgül, Hüseyin; Ilıca, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.
2011Çölyak hastalığı olan 8-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluk ve yaşam kalitesinin araştırılmasıVural, Pınar; Esenyel, Selcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019-09-04Çörek otu yağı katkılı nanokompozit poliüretan nanolifli yüzey üretimi, karakterizasyonu ve yara örtüsü olarak kullanım performansının araştırılmasıKaraca, Esra; Tümay, Elif Özer; Aras, Cansu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0003-0773-4560; 0000-0003-1777-3977; 0000-0002-5225-0146
2000-04-05Çözelti ortamlarında bazı kinetik ve termodinamik parametrelerin incelenmesiCebe, Mustafa; Gönülkırmaz, Beyhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1993-09-13Çözelti ortamlarında elektroanalitik ölçümlerin değerlendirilmesiCebe, Mustafa; Dönmez, Derya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1999-10-01Çözgülü örme raşel jakarlı örme teknikleri ile elde edilen kumaş yapılarının teknik özelliklerinin karşılaştırılmasıTasmacı, Mehmet; Akgün, Belgin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2016-06-27Çözgülü örme raşel kumaşların performans özelliklerinin incelenmesiKavuşturan, Yasemin; Tiritoğlu, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
1987Çukurova Bölgesi sanayi işletmelerinde çalışan kadın işçilerin psiko-sosyal sorunlarıYurdakul, Sabahat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2004-07-23Çığ fotodiyodun kalorimetrede kullanımıTapan, İlhan; Helvacı, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
1993Çıraklık eğitim sisteminin uygulanmasında Bursa örneğiAkdemir, Veli; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.