Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Tez

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 156 to 175 of 9170 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1991Abdullah b. ez-Zübeyr ve idaresiAlgül, Hüseyin; Gökçe, Arif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı.
2017-04-04Abdullah B. Mes'ûd'un ictihadlarında sünnetin rolüKahraman, Hüseyin; Başaran, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1995Abdullah b. Salih el-Mısri`nin Hadis Cüz`üSönmez, Mehmet Ali; Gürsoy, Mukadder; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2019-06-14Abdullah Bosnevî’de varlık-imkân ve yoklukTek, Abdurrezzak; Çakır, Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1995Abdullah İlahi'nin hayatı, eserleri, Keşfü'l-Varidat'ın tahlili ve fikirleriUludağ, Süleyman; Koç, Kasım; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
1999Abdullah Münzevi ve Ulucami KütüphanesiKara, Mustafa; Demir, Şule; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2019-04-26Abdullatîf Harpûtî’nin Tenkîhu’l-Kelâm Fî Akâid-İ Ehli’l-İslâm isimli eserinde nübüvvet anlayışıKılavuz, Ahmet Saim; Uz, Nur Betül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Kelâm Bilim Dalı.
1997AbdulmuttaliboğullarıYediyıldız, Asım; Çevik, Cevat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
2019-08-08Abdurrahman Bistâmî’nin Nazmü’s-Sülûk Fî Müsâmereti’l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeriOruçoğlu, İlhami; Karaman, Rıfat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
2015-09-14Abdurrahman Munîf'in Sibâku'l-Mesafati't-Tavîle adlı eserinin roman tekniği açısından incelenmesiTaşdelen, Hasan; Erbay, Hatice; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2017-03-24Abdurrahman Münif'in romancılığıGüler, İsmail; Arslan, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2011-07-19Abdüllatif el-Bağdadi'nin Kitabü'n-Nasihat adlı eseri: Tahkikli neşir ve muhteva analiziAydınlı, Yaşar; Taş, Enes; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2008Abdülmecîd B. Nasûh Tosyevî'nin (Ö. 1588) hayatı, eserleri Ve El-Hüdâ Ve'l-Felâh adlı tefsir Risâlesinin tahkîkiBirışık, Abdulhamit; Hayta, Ufuk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2010-03-05Abdürrahim Tirsî ve DivanıKara, Mustafa; Yüce, Emine Aydoğmuş; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2011-02-15Abdüssamed el-Gaznevî ve Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm'iBilgin, Mustafa; Özmen, Feriha; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2017-08-07Abkant preslerde büküm parametrelerinin tespitiDurmuş, Ali; Aydemir, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2010-05-20Abomasum deplasmanlı ineklerde glukoz metabolizmasının değerlendirilmesiŞentürk, Sezgin; Mecitoğlu, Zafer; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998-09-10Absorbsiyonlu soğutma sistemi kullanan bir otomobil kliması projelendirilmesiHoruz, İlhami; Sevinecek, Bedii Özgür; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Termodinamik Anabilim Dalı.
1990-08-31Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinden amonyak - su çifti ile lityum bromür - su çiftinin mukayesesiYamankaradeniz, Recep; Horuz, İlhami; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
1988-06-28Absorbsiyonlu soğutma sistemlerine etki eden parametrelerin incelenmesiKırbıyık, Mehmet; Çelik, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.