Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Akne rozasealı hastalarda serum endokan ve indolamin 2,3 dioksijenaz düzeyleri ve tanısal değeriYılmaztepe Oral, Arzu; Durmazpınar, Merve Sena; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2009B 12 vitamini ve holotranskobalamin düzeylerinin serum lipid peroksidasyonu ile ilişkisiGür, Esma; Sönmezışık, Faruk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2011Böbrek nakli yapılmış hastalarda atherosklerotik kalp-damar hastalıkları ile ilişikili çeşitli belirteçlerin incelenmesiDirican, Melahat; Kırhan, Emine; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2015Hiperprolaktinemi ile kitotirozidaz ilişkisinin incelenmesiDirican, Melahat; Tüysüz, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2011Koroner arter hastalarında aspirin direnci ile oksidatif stres arasındaki ilişkiSerdar, Zehra; Doğruk, Elif Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2017Major depresif bozuklukta biyobelirteç araştırmasıSarandöl, Emre; Bal, Ahmet Selim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2012MDA-MB-231 ve MCF-7 insan meme kanseri hücre soylarında zeytin yaprağı ekstresinin anti-kanser ilaçlarla kombinasyonunun araştırılmasıUlukaya, Engin; Korkmaz, Şeniz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2013Obez ve obez olmayan şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında kalp damar hastalığı risk faktörleriSarandöl, Emre; Açıkgöz, Hacer Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2015Osteopontin, aktive lökosit hücre adezyon molekülü ve prominin plazma düzeylerinin meme kanserinin tanısı, kemoterapiye yanıtı ve prognozuyla ilişkisiTokullugil, H. Asuman; Aykuş, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2015Plazma nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (ngal), vimentin ve fibronektin (fn) düzeylerinin meme kanserinin tanısı, kemoterapiye yanıt ve prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesiUlukaya, Engin; Ustaalioğlu, Yunus Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2014Preeklampsinin erken tahmininde birinci trimester tarama testleri ile serum PP-13 ve MDA düzeylerinin değerlendirilmesiGür, Esma; Asıltaş, Burak; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2012Sağlıklı bireylerde adipokin düzeylerinin belirlenmesi, referans aralıklarının hesaplanması, yağ asidi, fosfolipid, ıgf-ı düzeyleri ve antropometrik ölçümlerle korelasyonlarıÖzarda, Yeşim; Güneş, Yeliz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2015Sağlıklı bireylerde CK-MB, troponin I ve miyoglobin düzeylerinin biyolojik varyasyonlarının saptanmasıÖzarda, Yeşim; Özmen, Sevda Ünallı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2016Sistatin C, NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin)) ve BNP (brain natriuretic peptide) düzeyleri ile koroner arter hastalığının şiddeti arasındaki ilişkiSerdar, Zehra; Karagöz, İsminur Saka; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.