Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Abdominal visseral ve cilt altı yağ dokusu volümü, karaciğer yağlanma oranı ile düşük ve orta riskli hastalarda koroner arter hastalığı arasındaki ilişkinin multidedektör bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi ile değerlendirilmesiGökalp, Gökhan; Türksever, Günay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1999Adrenal kitle lezyonlarının karakterizasyonunda kimyasal şift MR'in tanı değeriSavcı, Gürsel; Doğan, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2016Akciğer tüberkülozu bulunan çocuk hastalarda toraks bt'nin göğüs röntgenografisine katkısıYazıcı, Zeynep; Öztürk, Esra Soylu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2014Akciğer tüberkülozu şüphesi bulunan çocuk hastaların bilgisayarlı tomografi incelemesinde mediastinal ve hiler lenfadenopatilerin saptanmasında gözlemciler arası uyumun değerlendirilmesiYazıcı, Zeynep; Özkul, Mehmet Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1994Alt ekstremite derin ven trombozlarında renkli doppler ultrasonografi ve venografi yöntemlerinin karşılaştırılmasıSü, Özgür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2010Aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle endovasküler stent tedavisi uygulanmış olgularda erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlarHakyemez, Bahattin; Orcan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1986Cerrahi sarılıklarda ultrasonografi ve perkütan transhepatik kolanjiografinin tanı değeriParlak, Müfit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2017Çocuklarda, abdominal solid organların US ölçümlerinin BT veya MR organ hacimleri ile korelasyonu ve gözlemciler arası uyumuYazıcı, Zeynep; Toklu, Emrah; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2011Çocukluk çağı pulmoner tüberkülozunda bilgisayarlı tomografi ile saptanan lenfadenopatilerin tanısal değeriYazıcı, Zeynep; Uçar, Ayşe Kalyoncu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1993Diffüz akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin tanı değeriTopal, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2010Diffüz karaciğer yağlanmasının karaciğere ait hemodinamik parametreler üzerine etkisinin doppler ultrasonografi ile araştırılmasıTopal, Naile Bolca; Orcan, Serap; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2016Dirençli malign asiti olan olgularda tünelli peritoneal kateter takılmasının etkinliğinin ve kateter fonksiyonlarının retrospektif olarak değerlendirilmesiErdoğan, Cüneyt; Kaya, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1993Dual enerji kantitatif bilgisayarlı tomografi yöntemiyle normal popülasyonda kemik mineral dansite ölçümüDinç, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1996Endometrial kanserlerin lokal evrelendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemenin tanı değeriÖzyaman, Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2017Endovasküler yolla tedavi edilen intrakraniyal arteriyovenöz malformasyon ile takipli olgularda ethylene-vinyl alcohol copolymer (ONYX ®) ve bırakılabilir mikrokateter yapılan tedavilerin başarı ve komplikasyon oranlarının değerlendirilmesiHakyemez, Bahattin; Özpar, Rifat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2013Glial tümörlerde perfüzyonun arteriyel spin işaretleme ile değerlendirilmesi ve dinamik suseptibilite kontrast yöntemi ile karşılaştırılmasıHakyemez, Bahattin; Cebeci, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2014Glial tümörlerin susceptlblllty welghted lmaglng (SWI) tekniği kullanılarak gradelendirilmesi, perfüzyon MR ve patolojik grade ile karşılaştırılmasıHakyemez, Bahattin; Aydın, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2008Görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan venöz port implantasyonuSadıkoğlu, M. Yurtkuran; Doğan, Nurullah; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2012Hepatosellüler kanserlerde cerrahi öncesi çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları ile cerrahi ve patolojik bulguların korelasyonuSavcı, Gürsel; Olğaç, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1999Hepatoselüler karsinomda transarteriyel kemoembolizasyon: Adriyamisin, lipiodol, pıhtı kullanımıSadıkoğlu, M. Y.; Demirhan, Nevzat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.