Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1990Affektif bozukluk ve affektif bozukluk benzeri psikotik epilepsi olgularında kranial komputerize tomografi bulgularıTüper, Hakkı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2006Akut alkol uygulamasının serebral lateralizasyona etkisiKırlı, Selçuk; Gürsoy, Bahar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2006Behçet hastalarında aleksitimi, anksiyete ve depreson: Kendini bildirim ölçeğine karşılık görüşmecinin değerlendirdiği ölçekKırlı, Selçuk; Altıntaş, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2008Bipolar bozukluk manik atak tedavisine omega-3 ilavesinin remisyona ulaşma süresi, oksidatif stres ve antioksidan sistem üzerine etkisiKırlı, Selçuk; Kaya, Berrin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2008Cinsel işlev bozukluğu tipleri ve cinsel mitler arasındaki ilişkiKırlı, Selçuk; Kocagöz, Sevilay Zorlu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1995Duygulanım bozukluklarında psikonöroendokrinolojik testler (TRH testi, deksametazon süpresyon testi ve diğer testler)Taneli, Bilgen; Bilici, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2006Erken ve geç başlangıçlı distimik bozukluğu olanlarda anksiyete ve depresif belirtilerin dağılımının belirlenmesiKırlı, Selçuk; Yuvanç, Seher Çakmak; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1996Erken ve geç dönem medulla spinalis yaralanmalı hastaların anksiyete ve depresyon yönünden karşılaştırılmasıTaneli, Bilgen; Bilgin, Işıl; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1985İnsanda alkolün akut uygulanmasının serebral lateralizasyona etkisiKırlı, Selçuk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2007Major depresif bozukluk tedavisinde ortaya çıkabilen cinsel yan etkilerle başa çıkma yönünde, hastaların tedavi alanlarındaki tercihleri ve bu tercihlerin sonuçlarıKırlı, Selçuk; Topaloğlu, Veli Cihat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1991Major depresyon olgularında serebral lateralizasyonun araştırılmasıYavaşcağlu, Can; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2009Majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarda serum lipid profili, homosistein, fibrinojen ve oksidan-antioksidan sistem belirteçlerinin düzeyleri ve antidepresan tedaviye bağlı değişimleriKırlı, Selçuk; Kotan, Vahap Ozan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1998Majör depresyon ve manik bozuklukta TRH testi ve deksametazon süpresyon testiTaneli, Bilgen; Sertel, Mithat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2009Melankolik özellikler gösteren majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) ve leptin düzeyleriKırlı, Selçuk; Kotan, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1988Obsessif-kompulsif davranış gösteren hastalarda serebral lateralizasyonun araştırılmasıKaraaslan, M. Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1985Obsessif-kompülsif davranış gösteren hastaların klinik, elektrofizyoloji ve psikometrik yöntemler ile incelenmesiYılmaztürk, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2007Presinaptik serotonin gerialım blokajının presinaptik serotonin ve noradreanlin gerialım blokajı yapan kombinasyon tedavisine kıyasla antidepresan cevap kalitesine etkisiKırlı, Selçuk; Köseoğlu, Aysel Alkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2009Yeni nesil antipsikotik kullanan şizofreni spektrum bozukluğu olan hastalarda metabolik parametrelerin incelenmesiKırlı, Selçuk; Aydın, Ayşegül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.