Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Açık kalp cerrahisi sonrası karaciğer fonksiyon testi ve hiperbilirubinemiSaba, Davit; Tüydeş, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2007-12-28Ateşli silaha bağlı popliteal arter yaralanması ile femur kırığı olan bir çocukta revaskülarizasyon ve ortopedik tedaviUçar, Halil İbrahim; Akel, İbrahim; Serter, Tanzer; Huri, Gazi; Öç, Mehmet; Tatar, Tolga; Güvener, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Tok, Mustafa
2004-11Bronchopulmonary sequestration: Radiologic findingsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Bolca, Naile; Topal, Uğur; Bayram, Sami; 23569259700; 57001254100; 8705640100
2014Cardiotrophin 1'in çalışan kalpte ve vücut dışı dolaşım desteği ile yapılan koroner arter bypass cerrahisinde iskeminin değerlendirilmesindeki yeriBiçer, Murat; Tecimer, M. Ergun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2011Çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisinde greft akım oranlarıTok, Mustafa; Anğ, Ahmet Eren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Çalışan kalpte yapılan koroner bypass cerrahisi sırasında kardiyopulmoner bypassa dönüşümün mortalite ve morbidite üzerineSaba, Davit; Önder, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2013-07-29Çalışan kalpte yapılan koroner bypass cerrahisi sırasında kardiyopulmoner bypassa dönüşümün mortalite ve morbidite üzerine etkisiÖnder, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Saba, Davit; Binicier, Nöfel Ahmet; Biçer, Murat; Ocakoğlu, Gökhan; Gürcü, Engin
2012Diabetus mellituslu hastalarda kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisi ile çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass cerrahisinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılmasıTok, Mustafa; Yolgösteren, Atıf; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2010-01Diffuse involvement of the heart and great vessels in primary cardiac lymphomaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Kaderli, Aysel Aydın; Baran, İbrahim; Aydın, Özlem; Biçer, Murat; Akpınar, Tayyar; Özkalemkaş, Fahir; Yeşilbursa, Dilek; Güllülü, Sümeyye; ABC-2231-2020; AAG-8495-2021; 7801322152; 37012019200; 57197050271; 6507770944; 37011914700; 6601912387; 36658194500; 57204660708
2011Euroscore'u düşük hastalarda, çalışan kalpte ve kardiyopulmoner baypas kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisi sonrası erken, orta ve uzun dönem sonuçların karşılaştırılmasıSaba, Davit; Karal, İlker Hasan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Kardiyopulmoner baypas ile koroner arter cerrahisi hastalarında pre ve postoperatif BNP seviyeleri ile postoperatif atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı arasındakı ilişkinin değerlendirilmesiSığnak, Işık Şenkaya; Gayıbov, Musa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2015Kardiyopulmoner bypass eşliğinde koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda serum laktat seviyelerinin postoperatif sonuçlarla ilişkisiTok, Mustafa; Özgöz, Haluk Mevre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2010Konjenital kalp hastalarında brain natriüretik peptide'in preoperatif ve postoperatif plazma düzeyleri ve prognostik önemiSığnak, Işık Şenkaya; Helvaci, Hülüsi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2011-05-02Kontrollü arteryel hipertansiyon altında, geri kanama kontrolü ile şant kullanılmadan yapılan karotis endarterektomi; tek bir merkezin deneyimleriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Biçer, Murat; Saba, Davit; Yanar, Murat; Sığnak, Işık Şenkaya; Tok, Mustafa; Sevingil, Tolunay; Yolgösteren, Atıf; Önder, Tolga; Cengiz, Mete
2014Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda kan ürünü kullanımı ve postoperatif hemoglobin düzeylerinin atriyal fibrilasyonla ilişkisiBiçer, Murat; Yüksel, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2013Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda vücut kitle indeksinin mortalite ve morbidite üzerine etkisiTok, Mustafa; Akarsu, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2014Kronik kalp yetmezliği'nin akut alevlenmesinin kardiyojenik şok evresinde kısa süreli ventrikül destek sistemlerinin etkinliğiSaba, Davit; Yılmaz, Ekrem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
1997Management of foreign body aspiration in infancy and childhood - A life-threatening problemUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-2542-7441; Şenkaya, Işık; Sağdıç, Kadir; Gebitekin, Cengiz; Yılmaz, Meri; Özkan, Hasan; Cengiz, Mete; P-6128-2019
2004-08-01Neglected major vessel injury after anterior spinal surgery - A case reportUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-3133-206X; Aydınlı, Ufuk; Öztürk, Çaǧatay; Saba, David; Ersözlü, Salim; S-6686-2019; 6602800134; 8230555600; 8426362700; 8869531800
2004-01Off-pump bypass grafting in patients with significant left main coronary artery stenosisUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Saba, Davit; Ener, Serdar; Biçer, Murat; Aytaç, İrem İris Kan; Şenkaya, Işık; Özkan, Hayati; 55987378200; 55968794900; 6507770944; 6504036942; 6603498369; 7103355993