Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Astımda hastalığın kontrolü ile emosyenel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiEdiger, Dane; Çoban, Hikmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1996Bronş kanseri olgularında tümör markerlerinin tanı değerleriGediz, Remzi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2012Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespitiUzaslan, Esra; Taşbaş, Esin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2007Kronik obstruktif akciğer hastalığı ile obstruktif uyku apne sendromu birlikteliği (overlap sendromu)Karadağ, Mehmet; Özkubat, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2009Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Demirdöğen, Ezgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1999Plevral efüzyonların transuda-eksuda ayrımında LDH, kolesterol ve bilirubinin tanısal değerleriÖzel, Sevil Konuk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2006Primer akciğer kanserli hastalarda serum vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve serum VEGF seviyeleri ile nöron - spesifik enolaz, cyfra21-1, karsinoembriyojenik antijen, CA125 ve laktat dehidorjenaz serum seviyeleri arasındaki ilişkiKaradağ, Mehmet; Sağlam, Dursun Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2009Serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı galaktomannan ve B-D-glukan düzeylerinin bağışıklığı baskılanmış hastalarda invaziv pulmoner aspergilloz tanısındaki etkinliklerinin araştırılmasıUzaslan, Esra; Burgazlıoğlu, Başak; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2008Stabil KOAH'lı hastaların alt gruplarında biyokimyasal ve antropometrik beslenme parametreleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkiEdiger, Dane; Göçmen, Hayrettin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1987Tüberküloz natürlü plevra sıvılarının etyolojik neden üzerine inhibitör etkisinin araştırılmasıYalın, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.