Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Alerjik ve nonalerjik riinitli hastalarda uyku apne sendromuna yatkınlığın, yaşam ve uyku kalitesinin değerlendirlmesiEdiger, Dane; Güney, Nevin Ay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Bronşiyal astmalı olgularda, HLA antijenleri ile atopik ve nonatopik astma arasındaki korelasyonun karşılaştırmalı çalışmasıYüksel, Eser Gürdal; Uzaslan, Esra Kunt; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009CPAP tedavisi verilen obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda pulmoner arter basıncı ve pro-BNP düzeylerinin değerlendirilmesiKaradağ, Mehmet; Demirci, Ayşen Yıldız; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Çocuklarda olası OSAS'ın okul başarısına etkisiKaradağ, Mehmet; Güler, Nurcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
1996Farelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulanması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisiKaradağ, Mehmet; Durak, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2006Hipoksemik KOAH hastalarında serum eritropoetin (EPO) düzeylerinin değerlendirilmesiEdiger, Dane; Orhan, Feride; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017İdiyopatik pulmoner fibrozisli hastalarda serum periostin düzeyi ile solunum fonksiyon testleri, 6 dakika yürüme testi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiCoşkun, Necmiye Funda; Eken, Özge Aslantekin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014İnterstisyel akciğer hastalıklarında D vitamini düzeyinin hastalığın ağırlığı ile ilişkisinin saptanmasıUrsavaş, Ahmet; Durmuş, Eda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013KOAH olgularında nokturnal hipoksinin sistemik inflamasyon üzerine etkilerinin değerlendirilmesiUrsavaş, Ahmet; Cengiz, Arzu Ertem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
1991KOAH'lı hastalarda değişik yollarla verilen teofilinin tedavideki etkinliğiKaradağ, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010KOAH'lı hastalarda pnömokok aşısının alt solunum yolu enfeksiyonundan korumadaki etkinliği ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisiUzaslan, Esra; Yılmaz, Dilber; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Kronik bronşitli, anfizemli hastalarla sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde serum alfa1-antitripsin düzeylerinin karşılaştırmalı çalışmasıÖzyardımcı, Nihat; Yüksel, N. Eser Gürdal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Kronik obstruktif akciğer hastalığı akut atağında serum ürik asit seviyesi ve ürik asit/kreatinin oranının önemiUrsavaş, Ahmet; Ocak, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda Pirenzepine'in inhalasyon yoluyla bronkodilatör etkisinin salbutamol ve ipratropium bromide ile karşılaştırmalı incelenmesiBalkanlı, Halime; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Obstrüktif uyku apne sendrom'lu hastalarda CPAP tedavisinin gündüz uyku hali ve serum substans p düzeyleri üzerine etkisinin araştırılmasıUrsavaş, Ahmet; Güçlü, Özge Aydın; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2006Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda serum homosistein düzeylerinin değerlendirilmesiEge, Ercüment; Yavuz, Zekiye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Premenstrüel astım prevalansı ve değerlendirilmesi, astımlı kadınlar ile sağlıklı kadınların premenstrüel semptomlar açısından karşılaştırılmasıEdiger, Dane; Bahçetepe, Dilek Çetiner; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Pulmoner embolide serum neopterin düzeylerinin hastalığın ciddiyeti ve mortalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesiUrsavaş, Ahmet; Köprücüoğlu, Duygu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Pulmoner tromboemboli olgularında anjiotensin konverting enzim gen polimorfizmiUrsavaş, Ahmet; Yeşilkaya, Selma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
1991Reenfeksiyon tüberkülozlu ve tüberküloz plörezili olgularda lenfosit grub ve alt grublarının araştırılmasıAkkaya, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.