Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Atopik dermatit tedavisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Tunalı, Şükran; Başkan, Emel Bülbül
1996Behçet hastalarında dermatoglifiklerÖzyıldırım, Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1991Bursa yöresindeki ürtiker ve anjioödemli 100 hastada etyolojik araştırma ve deri testi sonuçlarıAcar, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1983Çimento işçilerinde yama testi sonuçlarıÖzüntürk, Erçin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2008Çocuklarda bez bölgesi enfeksiyonlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Sarıcaoğlu, Hayriye
2008Çocuklarda Steven’s Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nöroloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji Bilim Dalı.; Turan, Hakan; Vatansever, Sevgül; Özdemir, Özlem; Canıtez, Yakup; Sarıcaoğlu, Hayriye
2009Dental girişim uygulanmış hastalardaki oral mukoza lezyonlarında kontakt alerjinin rolüSarıcaoğlu, Hayriye; Erdem, Hatice; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2008Eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu ve Stevens Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz overlap sendrom'da toll like reseptör polimorfizmiBaşkan, Emel Bülbül; Turan, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2008Genital bölge dışında yerleşen, klasik tedavilere dirençli verruka tedavisinde İmikimod %5 krem'in etkinliği: Plasebo kontrollü çalışmaSarıcaoğlu, Hayriye; Ayar, Gülçin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2008Hafif ve orta şiddetli akne vulgariste topikal sodyum sulfasetamidin etkisi: açık, randomize, paralel gruplu çalışmaSarıcaoğlu, Hayriye; Turan, Ayşegül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1985Haloprogin pomad ile yüzeyel mantar hastalıklarının tedavisiÖzcan, Mukaddes; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2010-12-09İlaç reaksiyonu tanısıyla yatırılan olguların değerlendirilmesi: retrospektif çalışmaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Öztürk, H. Zerrin Yazıcı; Sarıcaoğlu, Hayriye; Yazıcı, Serkan; Hacıoğlu, Şenay
1992Kontakt dermatitli hastalarda yama (PATCH) testi sonuçlarıSarıcaoğlu, Hayriye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1996Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılmasıErgus, Birsen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2006Kronik plak tipi psoriasiste topikal % 0.1 takrolimus merhemin etkinliğiTunalı, Şükran; Kaçar, Seval Doğruk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2011Kronik ürtikerde otolog serum deri testi ile bazofil CD63 ekspresyon düzeyinin karşılaştırılmasıBaşkan, Emel Bülbül; Yıldırım, Sevgül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2013Morfea (lokalize skleroderma) hastalarında tedaviye yanıt: Retrospektif çalışmaSarıcaoğlu, Hayriye; Günay, Işıl Tilki; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2008Pediatrik Behçet hastalarının klinik ve demografik özellikleriToker, Semra Çıkman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Sarıcaoğlu, Hayriye; Erdem, Hatice; Başkan, Emel Bülbül; Yücel, Ali; Tunalı, Şükran
2009Pemfigusta anti-desmoglein-1 ve anti-desmoglein-3 antikor serum düzeyleri ile direkt immünfloresan incelemelerin hastalık aktivitesi ve tedavi ile ilişkisiBaşkan, Emel Bülbül; Yılmaz, Mediha; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1987Psöriasisde galvanoterapiBeşer, Selma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.