Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Akut koroner sendromun erken tanısında glikojen fosforilaz BB izoenziminin rolü ile trombolitik tedavinin oksidan ve antioksidan parametrelerde yol açtığı değişimin incelenmesiSerdar, Zehra; Altın, Aysun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
1989Anne kord ve bebek topuk serumlarında lipid profillerinin kıyaslanmasıAydoğmuş, Erkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2007Anne sütünde adiponektinKırel, Birgül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Sağlam, Halil; Melahat, Dirican; Tarım, Ömer
1992Atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemi ile serumda bulunan ve kaplardan sıvıya geçen aluminyum miktarının saptanmasıDirican, Melahat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2008Böbrek nakli yapılan hastalarda, adiponektin, leptin, nitrik oksit, C-reaktif protein düzeyleri ve statin tedavisinin etkileriDirican, Melahat; Ocak, Nihal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2006Bursa ilinde 18-45 yaş arası sağlıklı bireylerde vitaminlerin ve antioksidan parametrelerin referans aralıklarının belirlenmesiÖzarda, Yeşim; Hızlı, Zafer Banu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2008Guatrlı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi sonuçlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Karalı, Yasin; Sağlam, Halil; Kamber, Kadri; Karalı, Zuhal; Sığırlı, Deniz; Tarım, Ömer
2007Hemodiyaliz hastalarında C vitamini infüzyonunun lipit profili, apolipoprotein B içeren lipoproteinlerin oksidasyonu ve serum paraoksonaz-arilesteraz enzim aktiviteleri üzerine etkisiSarandöl, Emre; Erdinç, Selda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
1995Hiperlipidemik olgularda A vitamini ve beta-karoten düzeyleri ile çeşitli plazma lipidleri arasındaki ilişkilerin incelenmesiUlukaya, Engin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
1984İnsüline bağımlı ve insüline bağımlı olmayan Diabetes mellituslu hastalarda lipit metabolizmasının incelenmesiDinler, Neşe; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2006Lokal, ileri ve metastatik meme kanseri olan hastalarda bir apoptozis göstergesi olan serum kırılmış sitokeratin 18 düzeylerinin, tedaviye yanıta ilişkisinin incelenmesiTokullugil, H. Asuman; Karaağaç, Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
1987Malnütrisyonlu çocuklarda lipid profillerinin incelenmesiTunçbilek, Sevgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2009MDA-MB-231 ve MCF-7 insan meme kanseri hücre dizilerinde dosetaksol, karboplatin, gemsitabin'in yaptığı sitotoksisite üzerine, verapamil'in etkilerinin araştırılması.Ulukaya, Engin; Yeğin, Dilek Abi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2007Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda bazı oksidatif stres belirteçleri ve adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesiGür, Esma; Vatansever, Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2003Tirozin, triiodotironin ve tiroksinin antioksidan etkinliğinin in vitro ve in vivo ortamlarda araştırılmasıGür, Esma; Serdar, Zehra; Çolakoğulları, Mukaddes; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2009Toplumumuzda sağlıklı bireylerde ve kardiyovasküler hastalığı olan olgularda yağ asidi profilinin ve yağ dokusu hormonlarının (adiponektin, leptin, rezistin) düzeylerinin değerlendirilmesiÖzarda, Yeşim; Eröz, Esma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2008Yeni nesil antipsikotik kullanan şizofreni hastalarının serum paraoksonaz enzim aktiviteleri ve homosistein düzeylerinin metabolik sendrom ile ilişkisiSarandöl, Emre; Demirci, Meral Akgün; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.