Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-05-16Alıcı su ortamlarındaki çok halkalı aromatik hidrokarbon (PAH’lar) konsantrasyonlarının bölgesel değişimi: Nilüfer Çayı örneğiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Eker, Gizem; Taşdemir, Yücel
2017-03-02Assessment of water and wastewater potential of Bursa cityUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Teksoy, Arzu; Nalbur, Berrak Erol; Solmaz, Seval Kutlu Akal
2017-02-17Atık aktif çamur dezentegrasyonu: Mekanik, termal ve kimyasal yöntemlerUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Çırakoğlu, Canan; Dindar, Efsun; Şağban, F. Olcay Topaç
2017-12-22Bursa’da trafiğin yoğun olduğu bir bölgede pasif hava örnekleyici kullanarak poliklorlu bifenillerin (PCB’lerin) konsantrasyonlarının mevsimsel olarak belirlenmesiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Esen, Fatma; Sakın, Ahmet Egemen; Sarı, Mehmet Ferhat
2015-06-26Dünya’da ve Türkiye’de biyoyakıtların durumuUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Üstün, Gökhan Ekrem; Genç, Bengi
2017-12-18El baskısı işletmelerinden kaynaklanan tekstil atıksularının uv/h2o2 prosesiyle arıtılabilirliğinin yapay sinir ağları ile araştırılmasıUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Kılıç, Melike Yalılı; Yonar, Taner
2016-08-08Endüstriyel arıtma çamurlarındaki poliaromatik hidrokarbonların (PAH’ların) sıcaklık ve UV ışınları etkisiyle havaya geçişinin incelenmesiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Karaca, Gizem; Taşdemir, Yücel
2015-06-22Gri suyun arıtımı ve yeniden kullanımıUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Üstün, Gökhan Ekrem; Tırpancı, Ayşenur
2017-02-20Güneş ışığına dayalı yöntemlerle sularda mikroorganizma inaktivasyonu: DerlemeUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Eleren, Sevil Çalışkan
2016-10-05Gıda endüstrisi proses atıklarının kompostlanmasında farklı katkı maddeleri ve aşı kullanımıUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Uçaroğlu, Selnur; Gümrah, Behice Gamze
2017-02-23Ham petrol ve atık yağ ile kirlenmiş topraklarda arıtma çamuru uygulamasının enzim aktivitelerine etkisiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Dindar, Efsun; Şağban, F. Olcay Topaç; Başkaya, Hüseyin Savaş
2017-12-22İç ve dış ortam hava örneklerinde poliaromatik hidrokarbonların (PAH’ların) incelenmesi: Bursa örneğiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Esen, Fatma; Kayıkçı, Gizem
2017-04-12Nasıl toprak oluyoruz?Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Şahin, Mustafa; Başkaya, Hüseyin S.
2016-10-21Otomotiv endüstrisi boya çamurunda ultrasonik dezentegrasyonun etkisiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Salihoğlu, Güray; Akcan, Elif
2018-05-31Tekstil ramöz bacasından kaynaklanan kirliliğe önlem olarak oluşturulan filtrasyon sisteminin değerlendirilmesi: Bir örnek çalışmaUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Elitaş, Aslı Cansu; Şağban, F. Olcay Topaç
2016-07-29Türkiye’de elektrikli ve elektronik atık üretimi: Bursa örneğiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Salihoğlu, Güray; Kahraman, Aslıhan Ece
2018-02-08Yenilenebilir enerji ile arıtma çamuru kurutma sistemiUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.; Salihoğlu, Nezih Kamil