Browsing by Author Kara, Mustafa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Abdullah Münzevi ve Ulucami KütüphanesiKara, Mustafa; Demir, Şule; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2010-03-05Abdürrahim Tirsî ve DivanıKara, Mustafa; Yüce, Emine Aydoğmuş; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2016-06-15Afifüddin Tilimsânî'nin İlâhî İsimler Nazariyesi ve Meâni'l-Esmâi'l-İlahiyye adlı eserinin tahkikiKara, Mustafa; Musakhanov, Orkhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2010-10-20Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf şerhindeki tasavvuf düşüncesiKara, Mustafa; Güngör, Metin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
1991Ahmed Gazzi'nin hayatı ve tasavvufi görüşleriKara, Mustafa; Tekeli, Hamdi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kelam- İslam Felsefesi Anabilim Dalı.
1999Ahmed Şernubi ve Tabakat'ıKara, Mustafa; Yüksel, Süleyman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2012-01-12Ali Sezai Kurtaran'ın hayatı ve fikirleriKara, Mustafa; Usta, Erol; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2004Annemarie Schimmel'in tasavvuf kültüründeki yeriKara, Mustafa; Bilman, Şule; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2019-04-26Asymptotic evaluation of scattering of inhomogeneous plane waves by a perfectly electric conducting half planeKara, Mustafa
2001Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatı’na genel bakışUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
2001Belgradlı Müniri hayatı-eserleri-fikirleriKara, Mustafa; Engin, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
1992Bîr Bektaşî tekkesi ve vakfiyesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1987Bursa tekkeleri ve tasavvufî hayat üzerine genel bir değerlendirmeUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1991Bursa tekkelerinde şeyhlik yapan mutasavvıflar -ı-Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1991Bursa tekkelerinde şeyhlik yapan mutasavvıflar -ıı-Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1987Bursa tekkelerinin alfabetik olarak isimleri ve bellibaşlı kaynaklarUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1993Bursa vefeyatnamelerindeki şairlerin biyografileri: İnceleme-metinKara, Mustafa; Atlansoy, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı.
1995Bursa'da Bektaşi kültürü ve Ramazan Baba DergahıKara, Mustafa; Çift, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1993Bursa'da nakşibendiyye kültürü ve Ahmed İlahi tekkesiKara, Mustafa; Damar, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı.
1998Bursa'da Semerkandiyye kültürü ve Menakıb-ı Ali SemerkandiKara, Mustafa; Yılmaz, Osman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.