Browsing by Author Kahraman, Hüseyin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-04-04Abdullah B. Mes'ûd'un ictihadlarında sünnetin rolüKahraman, Hüseyin; Başaran, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2018-05-15Ahmed Emîn'in hadise bakışıKahraman, Hüseyin; Öz, Betül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2017-06-20Ebû Ubeyd El-Kâsım B. Sellâm ve hadisçiliğiKahraman, Hüseyin; Ayas, Tahir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1995Hadis usulü açısından el-Hatib el-Bağdadi'nin İbnu's-Salah üzerindeki etkileriSönmez, M. Ali; Kahraman, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2010-08-13Hadis usûlünde muhteva gelişimiKahraman, Hüseyin; Shaba, Tahir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2013-01-03Hadis verileri ışığında namazların kazası meselesiKahraman, Hüseyin; Yılmazlar, Esma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2012-01-11Hanefîlerde sünnet-kıyas ilişkisiKahraman, Hüseyin; Tombul, Sema; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2006İbn Hibban'ın karşıt anlamlı hadisleri hadisin bütünlüğü ilkesiyle Sahih'inde değerlendirişiKahraman, Hüseyin; Özçeltikçi, Ümmühan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2000Maturidiyye kelamında hadisin yeriSönmez, M. Ali; Kahraman, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2008-07-28Mezhep mensubiyetinin hadis rivayetine etkisi (fıkhî hadisler bağlamında)Kahraman, Hüseyin; Soylu, Ayşenur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2008T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde yeralan hadislerin tahric ve tenkidiKahraman, Hüseyin; Çiftçi, Ayşe Nur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2019-06-21Yaygın bir cemaat olarak Süleymancılık ve hadise bakışıKahraman, Hüseyin; Chatitze, Moustafa Bası; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.