Browsing by Author Gülten, Macit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
201401.01.2013 - 01.07.2013 tarihleri arasında U.Ü.T.F. gastroenteroloji kliniğinde ERCP işlemi yapılan hastaların değerlendirilmesiGülten, Macit; Taşdemir, Ünal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
20182010-2017 tarihleri arasında otoimmün hepatit tanılı erişkin hastaların retrospektif olarak epidemiyolojik değerlendirilmesiGülten, Macit; Ertem, Aytül Coşar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
20182012 – 2017 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalına başvuran üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların retrospektif değerlendirilmesiGülten, Macit; Sağıroğlu, Muhammed Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Crohn hastalarında gastrointestinal tutulum lokalizasyonlarının ve klinik bulguların retrospektif değerlendirilmesiGülten, Macit; Bayrakçı, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1991Diabetes mellituslu olgularda gastrik boşalım değişimlerinin incelenmesiGülten, Macit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017İnflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesiGülten, Macit; Soyak, Halime; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016İnflamatuar barsak hastalığında osteoporozGülten, Macit; Avcı, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2008İrritabl barsak sendromlu hastalarda kefirin semptomlar ve hayat kalitesi üzerine olan etkileriGülten, Macit; Baran, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
2007Kefir'in helikobakter pylori eradikasyonuna ve tedaviye bağlı yan etkiler üzerine etkisiGülten, Macit; Bekar, Önder; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Kronik aktif gastritli olgularda endoskopik bulgular ve helicobacter pylori varlığının incelenmesiGülten, Macit; Konakcı, Numan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Türk popülasyonunda sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 1478 CA/DEL Gen polimorfizmi ile hepatit B enfeksiyonunun seyri arasındaki ilişkiGülten, Macit; Hayek, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı polikliniğine son 5 yılda başvuran erişkin çölyak hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleriGülten, Macit; Merter, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Üst gastrointestinal sistem kanamalarında erken endoskopinin mortalite ve morbiditeye etkisiGülten, Macit; Hafızoğlu, Merve; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.