Browsing by Author Güçer, Şeref

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2002-01-22Alçıtaşı karakterizasyonunda eser element düzeylerinin kullanılmasının araştırılmasıGüçer, Şeref; Karaaslan, Hicran; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2008-04-22Azo boyar maddelerin foto katalizinin incelenmesi ve analitik yöntemlerGüçer, Şeref; Aksu, Songül Karaaslan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2001Biyolojik ve gıda örneklerinde selenyum tayini ve fraksiyonlama (türlendirme) çalışmalarıGüçer, Şeref; İzgi, Belgin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2006-11-03Gıda örneklerinde aromatik aminlerin gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS) ile tayinlerinde katı faz ekstraksiyonu uygulamalarıGüçer, Şeref; Seven, Ümran; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2013Gıda ve yağmur suyu örneklerinde mangan ile bakır türlendirmesi/fraksiyonlaması ve HPLC-ICP-MS tekniğiGüçer, Şeref; Erdemir, Ümran Seven; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2007-10-17Katı-faz ekstraksiyon ve gaz kromatografik metotlarla gıda örneklerinde pestisit analizleriGüçer, Şeref; Altun, Neslihan Çallı; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1996-05-24Parfüm sanayine yönelik hoş kokulu bazı maddelerin senteziGüçer, Şeref; Tirli, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2010-11-12Plastiklerde metal analizleri ve organik matriksinin karakterizasyonuGüçer, Şeref; Özer, Elif Tümay; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1996-10-12Süt örneklerinde bazı eser elementlerin alev atomik absorbsiyon spektrometresi ile tayininde zenginleştirme tekniklerinin optimizasyonuGüçer, Şeref; Kovar, Armağan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2001-03-23Tekstil atık sularında bazı organik boyar maddelerin foto-oksidasyonlarının incelenmesiGüçer, Şeref; Altun, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Analitik Kimya Anabilim Dalı.
2004-08-10Tekstil atık sularında biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ölçümlerine etki eden bazı parametrelerin incelenmesiGüçer, Şeref; Alasağ, Neva; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2003-07-18Tekstil atık sularında foto-oksidasyon sonucu oluşan organik bileşiklerin incelenmesi ve metal komplekslerinin atomik absorpsiyon spektrometresi ile fraksiyonlama şemasının geliştirilmesiGüçer, Şeref; Aksu, Songül Karaaslan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2004-06-17Tekstil atıksularında foto-oksidasyon sonucu oluşan bileşiklerin kapiler elektroforez ile belirlenmesiGüçer, Şeref; Soylu, Emine; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2003-07-25Zeytin kara suyunun arıtımında analitik teknikler ve optimizasyonuGüçer, Şeref; Özer, Elif Tümay; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.