Browsing by Author Eğri, Sadettin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-07-24Ayyuki ile Yusuf-ı Meddah'ın Varka ve Gülşah mesnevilerinin karşılaştırılmasıEğri, Sadettin; Nikoosokhan Sedghi, Elham; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2008Bandırmalızâde Hâşim Baba Dîvânı (metin-inceleme)Eğri, Sadettin; Yalçınkaya, Mehmet Akif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2005Edirneli Güftî Gam-nâme -inceleme ve transkripsiyonlu metin-Eğri, Sadettin; Acar, Enver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2009-12-25Edirneli Güftî'nin Şâh u Dervîş mesnevisi inceleme ve transkripsiyonlu metinEğri, Sadettin; Erol, Teymur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2014-10-18El-Mütenebbî ile Nef'î'nin edebi yönlerinin karşılaştırılmasıEğri, Sadettin; Binali, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2012Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî mesnevisiEğri, Sadettin; Alper, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2007Kaimi divanı transkripsiyonlu metni ve tahliliEğri, Sadettin; Aydın, Mehmet Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2017-12-26Mebaligu'l-Hikem (İnceleme-Metin)Eğri, Sadettin; Belber, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2014-07-14Mecmû'a-i Eş'âr (i̇nceleme-metin)Eğri, Sadettin; Öztürk, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2018-05-09Mehâsinü'l-Edeb (İnceleme-metin)Eğri, Sadettin; Saiyaf, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2013Mehmed Rıf`at Efendi'nin şiirleri ve edebî kişiliğiEğri, Sadettin; Hardal, Muammer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2015Muhittin Birgen'in Yeni Edebiyat adlı eserinde eski Türk edebiyatı'na getirdiği eleştiriler (inceleme-metin)Eğri, Sadettin; Yıldız, Kamil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2012-11-23Nizârî-i Kuhistânî'nin Rûz ü Şeb mesnevîsi inceleme ve transkripsiyonlu metinEğri, Sadettin; Alban, Zeliha Yaman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2014-08-11Sadık Divanı (inceleme-metin)Eğri, Sadettin; Sunal, Arif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2016-09-07Siyâsetnâme ve Kabusnâmelerin mukayesesiEğri, Sadettin; Babelani, Farshad Nasiri; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
1989Şühudi Divanı (Levamiu'l-Eşvak) Gazeller (Defter-i Salis/Üçüncü Defter) - Karşılaştırmalı Metin -Bayraktutan, Lütfi; Eğri, Sadettin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2013Tûl-i Ömr-i Tabiî-yi İnsânEğri, Sadettin; Öz, İdil Su; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.