Browsing by Author Cici, Recep

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02-1917. ve 18. yüzyıl Kıbrıs Şer'iyye sicillerine göre müslüman-zimmî ilişkileri ve İslâm hukuku açısından tahliliCici, Recep; Güler, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2009-10-27Ahmed B. Muhammed El-Hüseyin El-Hanefî Es-Semerkandî ve ''Mu`Înü'l-Ümme Alâ Ma`Rifeti'l-Vifâk ve'l-Hilâf Beyne'l-Eimme'' adlı eseriCici, Recep; Çınar, Hamza; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-06-28Ali Haydar Efendi’nin Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm adlı eserinin Kitâbu’l-Gasp Ve’litlâf’ın incelenmesiCici, Recep; Ürkmez, Emine Çelik; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2012-09-24Bulgaristan'da yaşayan müslüman azınlığın fıkhî problemleriCici, Recep; Hodzhov, Ahmed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2001Burhannüşşeria ve Vikaye adlı eseriCici, Recep; Oraz, Orazsahat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015-12-11Burhânü'ş-Şerî'a'nın Vikâyetü'r-rivâye fî Mesâili'l-Hidâye adlı eserinin tahkik ve tahliliCici, Recep; Atan, Ömer Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015-02-03Bursa İnebey Kütüphanesi'ndeki fıkıh usûlü kitapları üzerine bir araştırmaCici, Recep; Ateş, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-06-28Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki fıkıh ile ilgili risâleler üzerine bir araştırmaCici, Recep; Uslu, Bilal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2016-12-29Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının İslâm Aile Hukuku açısından analiziCici, Recep; Yüksel, Tuba; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-06-27Ebû Hanîfe'de Makâsıdü'ş-Şerîanın fıkha yansıması-Kitâbu'l-Büyû örneğiCici, Recep; Çalişir, Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2008Fetâvâ-yı Üskûbî ve Fetâvâ-yı Ahmediyye'ye göre İslâm Aile HukukuCici, Recep; Kaloshi, Rahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2017-07-24Hanefi mezhebinde mezhep içi tercih ve usûlüCici, Recep; Uğur, Seyit Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-09-14Hanefî ictihad usûlünde ıtlak ve takyidCici, Recep; Özakpınar, Fatma Betül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2017-12-28Hâkim eş-Şehîd el-Mervezî'nin devletler hukuku ile ilgili görüşleriCici, Recep; Sahetmammedov, Abdylmejit; Uludağ Üniversites /Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2000İbn Fîrûz ve “el-Gurretü’l-beydâ” adlı eseriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Cici, Recep
1999İslam hukukunda kişi hak ve hürriyetleriCici, Recep; Boz, Mehmet Naim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı.
1994İslâm hukuk tarihi açısından ilk dönem Osmanlı hukuk çalışmalarına bir bakış (1299-1500)Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Cici, Recep
2017-08-11İslâm Hukukunda ve Osmanlı tatbikâtında aile vakıflarıCici, Recep; Kaya, Münir Yaşar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011-08-19İslâm hukukunda yemin ve kefâretiCici, Recep; Mema, Ferdinand; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2005Kolaylık prensibinin hukukî hayata yansıma biçimleri: Hanefî mezhebi örneğiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Cici, Recep