Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-12-231952 Mısır devrimi’nden arap baharı’na kadar geçen süreçte kıptîlerBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0001-7772-1189; 0000-0003-4614-6235; Sert, Ekrem; Güç, Ahmet
2018-11-21Arap dilinde i‘râb olgusuBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-9547-7535; Özalp, Mehmet Sıdık
2019-11-05Çocukluk dönemi din eğitimiMustafa Köylü- Cemil Oruç Ankara: Nobel Yayıncılık, 2017, 195 sayfa.Bursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-3608-8871; Küçük, Rümeysa
2020-09-15Dine eleştirel yaklaşımlar bağlamında pozitivizmin serencamıBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-6289-0876; Gökhan, Yasin
2019Dini gruplar, medya ve propaganda: Türkiye'deki dört dini grup üzerine göstergebilimsel bir çözümlemeBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-2086-6472; 0000-0002-2161-4875; Yakışır, Gizem; Bilgin, Vejdi
2019-12-16Bir dinî kimlik inşâ örneği olarak Gnostik- Maniheist Hıristiyanlığın ortaya çıkışıOort, Johannes van; Bursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-2712-7576; Akyar, Nevfel
2019-11-26Hadîd sûresindeki kıraat farlılıkları ve manaya etkisiBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-0154-2069; Efe, Mehmet
2019-02-13Hz. Peygamber’in fıkhî hükümlerindeki usûl ve ilkelerBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0001-9381-9039; Karadağ, Meryem
2018-04-18Hıristiyan iddialarına karşı Rabbi Hasday Crescas’ın Tevrat savunusu ve İncil eleştirisiBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Güç, Ahmet; Şengül, Fatma Seda
2020-06-16Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde Milenyalizm meselesiBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0001-7586-7491; Elmas, Büşra
2019-02-01İdeal din dilinin imkânsızlığıBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 000-0001-7412-7635; Er, Hasan
2019-02-13İnegöl adının menşei üzerineBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-9547-7535; Tarakçı, Muhammet
2020-12-05İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebî SüfyanBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-7960-1655; Yanç, Mustafa
2020-11-12Jews in the ottoman foreign service dispatched in the romanian principalities (Wallachia and Moldova) until early 20th centuryBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-4683-3417; Şenay, Bülent
2019-09-12Kasten terk edilen bir farz namazın kaza edilebileceğine delil getirilen bir hadis ve değerlendirmesiBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-1345-4429; Kahraman, Hüseyin
2020-12-05Kur’an-ı Kerîm’de israf kavramı ve inançla ilişkisiBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0001-8834-0015; Cankılıç, İdris
2019-02-26Nasların anlaşılmasında lafzî ve gâî yorum ikileminde İmam ŞâtıbîBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-9934-027X; Kozalı, Abdurrahman
2019-02-13Sempozyum tanıtımı: Osmanlı’da ilm-i tefsirBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-7667-2722; Çol, Muhammet
2019-01-23Son dönem mutezilesi ve determinizm: Filozofların tuzağıMadelung, Wilfer; Bursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0003-3811-193X; Bektaş, Kevser Demir
2019-06-26Yahudi düşünür Profiat Duran’ın İsa’nın ulûhiyetine dair eleştirileriBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0001-7641-1541; Şengül, Fatma Seda