Browsing by Author Aytaç, Serpil

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-11-30Çalışanların psikolojik sermayeleri ile amirlerinin hizmetkar liderlik davranışları arasındaki ilişki: Bir uygulamaAytaç, Serpil; Karaduman, Şükran; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
2002Çalışma hayatında empati ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Özbek, Mehmet Ferhat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
2019-01-29Çalışma yaşamında iş stresinin çalışanların kişilik özellikleri ve iş performansı ile ilişkisiAytaç, Serpil; Altun, Müge Kaya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
1997Çalışma yaşamında mesleki oryantasyon kavramının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Keser, Aşkın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2008-08-27Çalışma yaşamında yoga: İş tatmini ve stres yönetiminde etkileri üzerine bir araştırmaAytaç, Serpil; Duyan, Emin Cihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
2002Çalışma yaşamındaki engellilerin iş doyumu ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Pamuk, Songül Pul; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2003Çalışmanın anlamı, insan yaşamındaki yeri ve yaşam doyumu üzerine bir uygulamaAytaç, Serpil; Keser, Aşkın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı.
2000Deri sektöründeki işgücünün yapısal analizi ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldırım, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2018-02-12Endüstri ilişkileri iklimi ve ikili bağlılık ilişkisi: Bir araştırmaAytaç, Serpil; Gökçe, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
2001Etkin liderlikte Nöro Linguistik Programlama'nın (NLP) önemiAytaç, Serpil; Yüksel, Rabihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009-12-31Gönüllü sağlık örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne yönelik bir uygulamaAytaç, Serpil; Ertürk, Elvan Melek; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2011-09-30Güvenlik kültürünün güvenlik performansı üzerine etkisine yönelik bir uygulamaAytaç, Serpil; Dursun, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
2012-11-12Hizmetkar liderlik: Çalışan iyilik hali ve çalışma yaşamının kalitesi ile ilişkileri üzerine bir araştırmaAytaç, Serpil; Duyan, Emin Cihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
1997İnsan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitim ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Kurtaran, İrfan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2015-07-08İşletmelerdeki rol belirsizliği algısının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisiAytaç, Serpil; Uzaslan, N. Tufan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2007İşyerinde istismar davranışlarının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldız, Selver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2019-04-05Kadın çalışanların iş-aile çatışması ve yaşam tatmini arasındaki ilişki üzerine bir araştırmaAytaç, Serpil; Oruç, Esra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
2001Kişilik ve meslek seçimi arasındaki ilişki ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldız, Selver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1999Örgüt kültürünün iş tatmini üzerine etkileri ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldız, Nihal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2014Bir örgütsel bağlılık türü olarak sendikal bağlılık ve bir sendika örneğiAytaç, Serpil; Hacıoğlu, Sevil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.