Browsing by Author Özkalemkaş, Fahir

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
20162010-2015 yılları arasında izlenen akut lenfoblastik lösemi tanılı hastaların klinik analiziÖzkalemkaş, Fahir; Coşkun, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999Akut lösemilerde minimal rezidüel hastalığın 'Flow cytometry' yöntemiyle araştırılması ve relaps ile korelasyonuÖzkalemkaş, Fahir; Ozan, Ülkü; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Akut lösemili kandidemi olgularının klinik özelliklerinin rektospektif analiziÖzkalemkaş, Fahir; Demirayak, Dilay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Bronkoskopik işlem yapılan hematolojik maligniteli olgularda trombositopeni yönetimi ve trombositopeniye bağlı komplikasyonların retrospektif incelemesiÖzkalemkaş, Fahir; Yıldırım, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların erken tanısında beta glukan testi etkinliğinin araştırılmasıÖzkalemkaş, Fahir; Keskin, Mehmet Kürşad; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv sinonazal mantar enfeksiyonlarının retrospektif değerlendirilmesiÖzkalemkaş, Fahir; Yorulmaz, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Kronik idiyopatik trombositopenik purpura tanılı hastalarda eltrombopag kullanımı: Retrospektif analizÖzkalemkaş, Fahir; Hafızoğlu, Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1992Kronik lenfositik lösemi olgularında immünolojik anormallikler ve klinik evre ile ilişkileriÖzkalemkaş, Fahir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Medikal tedaviye dirençli hiperlipidemi ve hiperlipidemiye bağlı akut komplikasyonların varlığında uygulanan lipit aferez tedavisinin lipit profili üzerine etkileriÖzkalemkaş, Fahir; Korkut, Bayram; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Multiple myelom ve hodgkin/nonhodgkin lenfomalı olgularda düşük doz etoposid ve GCSF ile kök hücre mobilizasyonunun retrospektif değerlendirilmesiÖzkalemkaş, Fahir; Mercan, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Otolog periferik kök hücre transplantında nakilgünü çalışılan ürün kan kültürlerinin retrospektifdeğerlendirilmesiÖzkalemkaş, Fahir; Atay, Beyza; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.