Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 65 to 84 of 138 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-10-12Kalp pili yerleştirilmesi sonrası gelişen kompleks venöz darlığın perkütan yolla geçilmesinde seeker crossing support kateterin nadir kullanımıKaçar, Emre; Şanal, Bekir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Nas, Ömer Fatih; Hacıkurt, Kadir; Sağ, Saim; Erdoğan, Cüneyt
2003-02-04Kalp yetersizliğinin farmakolojik tedavisinde güncel yaklaşımlar: nöroendokrin ve immün yanıtın baskılanmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Aydın, Aysel; Yuvanç, Uğur; Cordan, Jale
1992Kalıcı pacemaker ve endikasyonları (bir olgu nedeniyle)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Cordan, Jale; Gemici, Kani
2018Karaciğer transplantasyon adayı hastalarda pulmoner hipertansiyon sıklığı ve portopulmoner hipertansiyonun retrospektif olarak değerlendirilmesiYeşilbursa, Dilek; Bedir, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2004-02-18Karadeniz delibal’i ve andromedotoksin zehirlenmesi: nodal ritimli bir hastaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Çiçek, Davran; Gemici, Kani; Eryılmaz, Ufuk; Cordan, Jale
2016Kararlı koroner arter hastalarında total antioksidan kapasite ve total oksidan durum kan düzeyleri ile AORT esneyebilirliği arasındaki ilişkiÖzdemir, Bülent; Köz, Kerem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2010-02-15Kardiyovasküler hastalarda antitrombositik tedaviye yanıtın optik agregometre ve pfa–100 ile incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Sağdilek, Engin; Özdemir, Bülent
1998Koroner anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda, girişime bağlı sistemik inflamatuar yanıtın araştırılması ve restenozla ilişkisinin incelenmesiCordan, Jale; İlçöl, Tevfik Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2009Koroner arter bypass greftleme sonrası aspirin direncinin greft tıkanması üzerine etkisiSerdar, Osman Akın; Arslan, Sinan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2012-08-24Koroner arter hastalarında koroner kollateral gelişiminin risk faktörleri ile arasındaki ilişkiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Keçebaş, Mesut; Beşli, Feyzullah; Alişir, Mehmet Fethi; Aydınlar, Ali
2008Koroner arter hastalığı olan ve olmayan metabolik sendromlu hastalarda paraoksonaz enzim aktivitesinin karşılaştırılmasıAydınlar, Ali; Enver, Yücel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2006Koroner arter hastalığı saptanan hastalarda PFA-100 sistemi ile aspirin direnci sıklığının araştırılmasıGüllülü, Sümeyye; Karaağaç, Kemal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2005-05-17Koroner arter hastalığı tanısında intravasküler ultrasonun yeriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Baran, İbrahim
1998Koroner arter hastalığı ve klamidya pnömoni arasındaki ilişkiKumbay, Ethem; Özdemir, Aslan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2010Koroner arter hastalığı-retina ilişkisiSerdar, Osman Akın; Doğan, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
1992-09-23Koroner arter hastalıklarında ACE inhibitörleriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Cordan, Jale; Yeşilbursa, Dilek; Gemici, Kani
2007Kronik böbrek yetersizliği bulunan hastaların hemodiyaliz öncesi ve sonrası doku Doppler ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılmasıYeşilbursa, Dilek; Sağ, Saim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2013Kronik kalp yetersizliğinde görülen anemide hepsidin molekülünün rolü ve eritrosit dağılım genişliği artışı ile ilişkisiYeşilbursa, Dilek; Doğan, Selda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2012Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda akut alevlenmelerin kardiyak etkileriSerdar, Osman Akın; Uzaslan, Esra; Özyılmaz, Sinem Özbay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
1992Kronik stabil anginali olgularda isosorbid-5-mononitrat'ın sistolik zaman intervallerine etkisiAkşin, Sedat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Cordan, Jale; Cordan, Meltem