Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 53 to 66 of 66 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
1986Radial keratotomiAlparslan, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Retina ven dal tıkanıklığı olan hastalarda kombine intravitreal deksametazon implant ve anti-vegf enjeksiyonu sonrası anatomik ve fonksiyonel sonuçların retrospektif olarak değerlendirilmesiYücel, Ahmet Ali; Yaşar, Sefa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998Retinal ven dal tıkanmalarında bir analizDemir, Yurdacan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Retinal ven oklüzyonu olan hastalarda intravitreal deksametazon implant enjeksiyonu sonrası anatomik ve fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesiKaderli, Berkant; Yılmaz, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Sağlıklı ve diabetik bireylerde translaminer basınç farkı, lamina kribroza yerleşim yeri, kalınlığı ve okt anjiyografik vasküler yoğunluk bulgularının retrospektif olarak karşılaştırılmasıBaykara, Mehmet; İlhan, Esin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Santral seröz koryoretinopati etyolojisinde psikolojik etkenler, algılanan stres ve ilişkili faktörlerin araştırılmasıKaderli, Berkant; Koyuncu, Kevser; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1990Sigara içiminin göz içi basıncına erken dönemdeki etkisiGelişken, Faik; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Skleroplastinin dejeneratif miyopili gözlerin aksiyel uzunluğuna etkisi ve implante edilen greftlerin B "Scan" USG ile izlemiŞahin, Sunay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Sosyoekonomik faktörlerin diyabetik retinopati gelişimine etkisiKaderli, Berkant; Toka, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1996Stabil glokom ve oküler hipertansiyonda görme alanı değişkenliği (Advenced glaucoma intervention study yönteminin etkinliği)Yazıcı, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1985Şaşılık tedavisinde örtme ve penalizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırmaBora, Neval; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998Timolol, Betaxolol ve Carteolol'un göz içi basıncı ve görme alanı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasıAydın, Erdinç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda optik koherens tomografinin tanıdaki ve takipteki yeriGelişken, Öner; Kaya, Derya Tüzün; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Yaşa bağlı yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreall ranibizumab etkinliğiYücel, A. Ali; Zaim, Nükhet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.