Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 116 to 135 of 147 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Pemetrexed tedavisi altında progresyon gösteren ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda tedavi seçeneklerinin retrospektif değerlendirilmesiKanat, Özkan; Eylemer, Eda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Periton diyaliz hastalarında kardiyovasküler risk faktörleri ile fetuin-a arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiYavuz, Mahmut; Çubukcuoğlu, Tarık; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Polikistik over sendromlu hastalarda metabolik parametreler, serum androjen düzeyleri ve insülin direnci göstergesi olarak trigliserid/HDL-k oranı arasındaki ilişkinin incelenmesiGül, Özen Öz; Ulutaş, Firdevs; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Polisitemia vera tanısıyla izlenen hastalarda JAK 2 gen mutasyonunun klinik ve komplikasyonlarla ilişkisiÖzkocaman, Vildan; Bayram, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Postmenopozal kadınlarda serum parathormon yüksekliğinin nedenleriErtürk, Erdinç; Esen, İrfan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Primer ve sekonder glomerulonefritlerde protein elektroforeziGüllülü, Mustafa; Şahin, Ahmet Bilgehan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Prolaktinomalı hastalarda premenapozal kemik mineral yoğunluğuErtürk, Erdinç; Oruç, Meriç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Psöriatik artrit alt tiplerinde metabolik sendrom sıklığı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesiDalkılıç, Ediz; Dölarslan, Mürşide Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Ratlarda bevacizumab uygulamasına sekonder hipertansiyon gelişiminde patogenez ve tedavi etkinliğinin araştırılmasıKurt, Ender; Balcı, Mehmet Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Renal replasman tedavisi gören kadın hastalarda farklı cinsel işlev bozukluğu ölçeklerinin ve risk faktörlerinin karşılaştırılmasıErsoy, Alparslan; Yılmaz, Nihal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Renal transplant alıcılarında pulmoner enfeksiyonların retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Dizdar, Oğuzhan Sıtkı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Romatolojik hastalığı olan bireylerin sigaraya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarıPehlivan, Yavuz; Doğan, Akif; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Selektif beta-reseptör blokeri metoprololün antihipertansif etkinliği, yan tesirleri, tolerabilitesi ve lipid metabolizmasına etkisinin araştırılmasıÇobanoğlu, Nedim; Sungur, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1996Sessiz safra taşlarının ursodezoksikolik asit ile tedavisiTürksöz, Altay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Sistemik lupus eritamatozus hastalarında klinik ve laboratuvar verilerin geriye dönük analiziDilek, Kamil; Keni, Nermin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda r-Hu EPO ve testosteron ester bileşiminin ayrı ayrı ve kombine tedavilerinin anemi üzerine etkisinin araştırılmasıYurtkuran, Mustafa; Gönüllü, Güzin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Spontan bakteriyel peritonit tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleriGülten, Mecit; Ocak, Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların, diyabet hakkındaki genel bilgilerinin, tedavi ve komplikasyon hakkındaki bilgilerinin ve hastalığın sosyal yönünün değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıErsoy, Canan Özyardımcı; Çolpan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Tip 2 diabetes mellitus hastalarında depresyon ve kaygı durumunun tedavi ile ilişkisinin değerlendirilmesiErsoy, Canan; Özbek, Aysun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan sitagliptinin glisemik kontrol, insülin direnci ve immün fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesiErsoy, Canan; Almacıoğlu, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.