Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 147 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Endokrinoloji polikliniğine başvuran vitamin B12 eksikliği saptanan diyabetik olan ve olmayan hastaların vitamin B12 düzeylerinin karşılaştırılması ve diyabetiklerde metformin kullanımının vitamin B12 düzeylerine etkisinin değerlendirilmesiErsoy, Canan; Avcı, Duygu Nurdan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Erişkin akut böbrek yetmezliği etyolojisinin ve prognozu etkileyen faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesiYavuz, Mahmut; Göçken, Abdulkadir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1985Esansiyel hipertansiyon olgularında Prazosin ve Metaprolol'ün etkinliğinin karşılaştırmalı araştırılmasıBerker, Orhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokeri Nitrendipin'in sistemik arter basıncı, renal fonksiyonlar ve renin-aldosteron sistemine etkisiYurtkuran, Mustafa; Dilek, Kamil; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Farklı obezite evrelerinde hipotalamo-hipofizer-adrenal ve tiroid hormon akslarının obezite parametreleri ve insülin direnci ile ilişkisinin değerlendirilmesiErsoy, Canan Özyardımcı; Yağbasan, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Genel Dahiliye Polikliniğine başvuran geriatrik hastalarda polifarmasi ve ilaç kullanımı ile ilgili uygunsuzlukların irdelenmesiDemircan, Celaleddin; Pesen, Ercan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1990Helicobacter pylorinin hipergastrinemi ve duodenum ülseri oluşumuna etkisiNak, Selim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların erken tanısında beta glukan testi etkinliğinin araştırılmasıÖzkalemkaş, Fahir; Keskin, Mehmet Kürşad; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv sinonazal mantar enfeksiyonlarının retrospektif değerlendirilmesiÖzkalemkaş, Fahir; Yorulmaz, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda komorbidite indekslerinin [hematopoıetıc cell transplantatıon – comorbıdıty ındex (HCT-CI), flexıble hematopoıetıc cell transplantatıon – comorbıdıty ındex (flexıble hct-cı), pretransplant assesment of mortalıty score (pam score), charlson comorbıdıty ındex (CCI)] 2 yıllık sağkalım üzerine prediktif değerlerinin birbirleriyle karşılaştırılmasıÖzkocaman, Vildan; Yaman, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında depresyon, kaygı, benlik saygısı ve sosyal uyumun değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıYavuz, Mahmut; Yılmaz, Ayten Girgin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1992Hepatik ensefalopatide parenteral amino asit infüzyon tedavisinin etkinliğinin araştırılmasıMemik, Faruk; Öztürk, Mahmut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998Hepatit B virusuna bağlı olarak gelişen karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanser patogenezinde p53 ve BCL-2 onkogenlerinin önemiDolar, Enver; Karabulut, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Hepatoselüler karsinomlu hastalarda sorafenib etkilerinin retrospektif değerlendirilmesiKanat, Özkan; Şahin Tırnova, Şirin Zelal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda trandolaprilin insülin direnci, lipid metabolizması ve arteriyel kan basıncı üzerine etkisiTuncel, Ercan; Ersoy, Canan Özyardımcı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1991Hipertiroidili olgularda aritmi cinsleri ve sıklığı ile EKG değişiklikleriYumrukçallı, Birsen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Hodgkin hastalığı ve akut miyeloid lösemili hastalarda kemoterapi sonrası gelişen nötropeniye Granulosit-Coloni Stimüle Edici Faktör'ün (G-CSF) etkisiKaraaslan, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Hodgkin ve agresif B hücreli hodgkin dışı lenfomaların yönetiminde FDG-pet/bt'nin rolüÖzkocaman, Vildan; Acar, Celal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Inflamatuar bağırsak hastalıklarında antiTNF tedavinin retrospektif analiziNak, Selim Giray; Şahin, Buket; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017İdyopatik membranöz glomerulonefrit tanılı erişkin hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif analiziYıldız, Abdulmecit; Şanlı, Cemile; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.