Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 147 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Acil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleriDemircan, Celaleddin; Gömleksiz, Muhammed Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Adjuvan kemoterapi uygulanan invaziv mesane kanseri hastalarında prognostik faktörlerin incelenmesiKurt, Ender; Şahbazlar, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Adrenal insidentalomalı hastalarda subklinik Cushing sendromu tanısında insülin hipoglisemi testinin yeriErtürk, Erdinç; Öztürk, Feyza Yener; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2005Akciğer kanserinde rekombinant insan eritropoietini'nin olaysız yaşam süresine etkisiManavoğlu, Osman; Arslan, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Akciğer kanserli hastalarda prognostik ve prediktif biyobelirteçlerin serum düzeylerinin incelenmesiEvrensel, Türkkan; Coşkun, Belkıs Nihan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Akromegali hastalarında uyku apne sendromu sıklığının, uyku apne sendromu ile antropometrik ölçümler ve metabolik parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiGül, Özen Öz; Biçer, Buket; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Akromegali hastalarında, büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri ile metabolik sendrom komponentleri ve kardiyovasküler risk arasındaki ilişkinin değerlendilmesiErsoy, Canan; Çelik, Ümüt; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999Akut lösemilerde minimal rezidüel hastalığın 'Flow cytometry' yöntemiyle araştırılması ve relaps ile korelasyonuÖzkalemkaş, Fahir; Ozan, Ülkü; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Akut lösemili kandidemi olgularının klinik özelliklerinin rektospektif analiziÖzkalemkaş, Fahir; Demirayak, Dilay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Akut miyokard infarktüs'lü olgularda magnezyum sülfat infüzyonunun serum, eritrosit içi magnezyum düzeylerine ve kardiyak aritmilere etkisiÇobanoğlu, Nedim; Güllülü, Sümeyye Müslümanoğlu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1990Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisiYavuz, Mahmut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Ankilozan spondilit tanılı hastalarda yangı giderici ve ağrı kesici ilaç kullanım uyuncunun değerlendirilmesiDalkılıç, Hüseyin Ediz; Süveran, Muhammet Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Anti-TNF-α tedavi ile remisyon sağlanmış ve tedavisi kesilmiş romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psöriatik artrit hastalarındaki hastalık sürecinin değerlendirilmesiDalkılıç, H. Ediz; Kutlu, Nagehan Dik; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Beta hidroksi butirik asit içeren oral beslenme sıvılarının yaşlı ve kaşektik kanser hastalarında klinik parametreler üzerine olan etkilerinin retrospektif değerlendirilmesiKanat, Özkan; Bayram, Deniz; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Bk virus enfeksiyonlu böbrek nakli alıcılarında azathiopürin tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesiErsoy, Alparslan; Yavuz, Arda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Bortezomib ve lenalidomid tedavilerini alan multipl miyelom olgularının retrospektif incelenmesiÖzkocaman, Vildan; Aksu, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Böbrek biyopsilerinin retrospektif olarak klinikopatolojik değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Nefroloji Bilim Dalı deneyimiGüllülü, Mustafa; Orhan, Safiye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Böbrek nakilli hastalarda geleneksel ve geleneksel olmayan kardiyovasküler risk faktörlerinin fetuın-A ile ilişkisinin değerlendirilmesiErsoy, Alparslan; Koca, Nizameddin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Böbrek nakli alıcılarında aterosklerotik kalp - damar hastalıkları ile ilişkili belirteçlerin incelenmesiErsoy, Alparslan; Kaçan, Selen Baloğlu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Böbrek nakli alıcılarında intra- ve post-operatif medikal ve cerrahi komplikasyonların erken dönem hasta ve graft sonuçları üzerine etkisiErsoy, Alparslan; Düğer, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.