Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 79 to 98 of 147 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Kronik aktif gastritli olgularda endoskopik bulgular ve helicobacter pylori varlığının incelenmesiGülten, Macit; Konakcı, Numan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Kronik böbrek hastalığında periton diyalizi tedavisi: Retrospektif tek merkez deneyimiYavuz, Mehmet; Bülbül, Esra Nur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Kronik hemodiyaliz olgularında antioksidan Vitamin C'nin farklı dozlarda kullanımının renal anemi ve lipid metabolizmasına etkisiErsoy, Alparslan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1986Kronik hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen sekonder hiperparatiroidizm üzerine yüksek kalsiyumlu diyet ve cholecalciferolün etkisiDora, Umur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Kronik hepatit C hastalarında siroz gelişiminin retrospektif değerlendirmesiGürel, Selim; Demirtaş, Coşkun Özer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Kronik hepatit c tanılı hastalarda karaciğer fibrozisi ile demografik bulgular arasındaki ilişkinin belirlenmesiKıyıcı, Murat; Yoğurt, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Kronik idiyopatik trombositopenik purpura tanılı hastalarda eltrombopag kullanımı: Retrospektif analizÖzkalemkaş, Fahir; Hafızoğlu, Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1985Kronik karaciger hastalıklarında humoral immunite değişikliklerinin incelenmesiOktay, İlay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1992Kronik lenfositik lösemi olgularında immünolojik anormallikler ve klinik evre ile ilişkileriÖzkalemkaş, Fahir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Kronik myeloid lösemi tanılı hastaların tedavi yanıtlarının retrospektif değerlendirilmesiAli, Rıdvan; Karaduman, Rıza; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Kronik renal yetmezlikli hastalarda parikalsitol ve kalsitriol tedavisinin fetuin A ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıGüllülü, Mustafa; Bal, Öznur Kanıgür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Kronik stabil anginalı olgularda isosorbid-5-mononitratın sistolik zaman intervallerine etkisinin araştırılmasıCordan, Jale; Aksın, Sedat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2006Lamivudine dirençli kronik hepatit B'li hastalarda adefovir dipivoksilin etkinliğiGürel, Selim; Kaya, Tezcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Lokal ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapide kullanılan dosetaksel ve sisplatin tedavisinin başarı oranları ve prognozu etkileyen faktörlerEvrensel, Türkkan; Akçalı, Ünsal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Lokal ileri rezeke edilemeyen pankreas kanserinde kemoterapi ve kemoradyoterapi tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılmasıKurt, Ender; Tandoğan, Gülen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Lokal ileri ve metastatik küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde tedavi sonuçları ve farklı kemoterapi rejimlerinin karşılaştırılmasıManavoğlu, Osman; Kocamaz, Güzin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1990Malign lenfoma ve kronik lenfositik lösemi olgularında renal patolojinin ışık ve immunfloresan mikroskopta incelenmesi ve immunolojik değişikliklerle karşılaştırılmasıAli, Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Medikal tedaviye dirençli hiperlipidemi ve hiperlipidemiye bağlı akut komplikasyonların varlığında uygulanan lipit aferez tedavisinin lipit profili üzerine etkileriÖzkalemkaş, Fahir; Korkut, Bayram; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012MEFV genindeki 138.ve 165.kodon polimorfizmlerinin ilevi Akdeniz Ateşi hastalığına etkisinin araştırılmasıDilek, Kamil; Öksüz, Mustafa Ferhat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Meme kanserinin adjuvan tedavisinde taksanların rolünün araştırılmasıKanat, Özkan; Şahin, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.