Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 122 to 141 of 147 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Prolaktinomalı hastalarda premenapozal kemik mineral yoğunluğuErtürk, Erdinç; Oruç, Meriç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Psöriatik artrit alt tiplerinde metabolik sendrom sıklığı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesiDalkılıç, Ediz; Dölarslan, Mürşide Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Ratlarda bevacizumab uygulamasına sekonder hipertansiyon gelişiminde patogenez ve tedavi etkinliğinin araştırılmasıKurt, Ender; Balcı, Mehmet Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Renal replasman tedavisi gören kadın hastalarda farklı cinsel işlev bozukluğu ölçeklerinin ve risk faktörlerinin karşılaştırılmasıErsoy, Alparslan; Yılmaz, Nihal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Renal transplant alıcılarında pulmoner enfeksiyonların retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Dizdar, Oğuzhan Sıtkı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Romatolojik hastalığı olan bireylerin sigaraya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarıPehlivan, Yavuz; Doğan, Akif; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1989Selektif beta-reseptör blokeri metoprololün antihipertansif etkinliği, yan tesirleri, tolerabilitesi ve lipid metabolizmasına etkisinin araştırılmasıÇobanoğlu, Nedim; Sungur, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1996Sessiz safra taşlarının ursodezoksikolik asit ile tedavisiTürksöz, Altay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Sistemik lupus eritamatozus hastalarında klinik ve laboratuvar verilerin geriye dönük analiziDilek, Kamil; Keni, Nermin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda r-Hu EPO ve testosteron ester bileşiminin ayrı ayrı ve kombine tedavilerinin anemi üzerine etkisinin araştırılmasıYurtkuran, Mustafa; Gönüllü, Güzin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017Spontan bakteriyel peritonit tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleriGülten, Mecit; Ocak, Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların, diyabet hakkındaki genel bilgilerinin, tedavi ve komplikasyon hakkındaki bilgilerinin ve hastalığın sosyal yönünün değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıErsoy, Canan Özyardımcı; Çolpan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Tip 2 diabetes mellitus hastalarında depresyon ve kaygı durumunun tedavi ile ilişkisinin değerlendirilmesiErsoy, Canan; Özbek, Aysun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan sitagliptinin glisemik kontrol, insülin direnci ve immün fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesiErsoy, Canan; Almacıoğlu, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Tip 2 diyabetik kadınlarda cinsel fonksiyonların değerlendirilmesiTuncel, Ercan; Durgun, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Tip 2 diyabetli hastalarda diyabet hastalığı, tedavisi ve tedavi yan etkilerı hakkındakı bilgi düzeyinin değerlendirilmesiErsoy, Canan Özyardımcı; Tatar, Banu Taşkıran; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımında klasik tanı yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi ile karşılaştırılmasıTuncel, Ercan; Algın, Efnan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017TNF-α inhibitörleri ile tedavi edilen inflamatuar bağırsak hastalarının lipid profillerindeki etkilenmenin araştırılması – retrospektif çalışmaDolar, Enver; Burgucu, Burcu Bozkurt; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Toraks konseyinde tartışılan n2 lenf nodu tutulumu olan evre IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları için alınan kararlar, bu kararların uygulanabilirliği ve sonuçlarıEvrensel, Türkkan; Çoşgun, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Türk popülasyonunda sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 1478 CA/DEL Gen polimorfizmi ile hepatit B enfeksiyonunun seyri arasındaki ilişkiGülten, Macit; Hayek, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.