Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 28 to 47 of 87 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1995GAP projesi ve Türkiye ekonomisine katkılarıDinler, Zeynel; Elgün, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2006Geçiş ekonomilerinde özelleştirme ve yabancı sermaye: Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti deneyimleriAslan, Hanifi; Şari, Üzeyir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2003Gelişmekte olan ülkelerde finansal liberalizasyon ve bankacılık krizi: Türkiye örneğiÖlmezoğulları, Nalan; Tuncel, Cem Okan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2007-04-04Geri dönmeyen tüketici kredileri ve ekonomide hâsıl olan etkileriKanyılmaz, İbrahim; Bulur, Nazan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2016Gerschenkron'un yaklaşımında geç endüstrileşen ülkelerde devlet politikalarının rolüAslanoğlu, Mehmet; Polat, Ayda; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2017-11-22Gibson Paradoksu: Türkiye örneğiÖzdemir, Metin; Yıldırım, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1996Gümrük Birliği karşısında küçük ve orta boy işletmelerin yeri ve önemiParasız, M. İlker; Cesur, Aynur Şenol; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1997Gıda sanayiimizin ihracat potansiyeli ve gelişimine etki eden faktörlerErtürk, Emin; Kemer, O. Barbaros; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2000Heterodoks iktisat okulları içinde kurumsalcıların yeri yöntem bilimsel bir tahlilErtürk, Emin; Yılmaz, Ferudun; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1995Hisse senedi fiyatlarının tesbiti ve tesir eden faktörlerKanyılmaz, İbrahim; Kanalıcı, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2004IMF ve Türkiye'de uygulanan istikrar programlarıAcar, Yalçın; Uğurtaş, Niger Etik; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2006İhracatın finansmanında Eximbank kredileri: Türkiye örneğiİyibozkurt, Erol; Konak, Arkın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2001İktisadi düşüncede fayda: Faydacılık ve iktisadi tahlildeki yeriKanyılmaz, İbrahim; Kanalıcı, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2011-05-06İnovasyon sistemleri ve ekonomik gelişme: Bursa bölgesi imalat sanayinde inovasyon süreçleri üzerine bir alan araştırmasıÖlmezoğulları, Nalan; Tuncel, Cem Okan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2006İnşaat sektörünün Türkiye kalkınmasındaki rolü ve dışa açılmaDülgeroğlu, Ercan; Mesci, Kaan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1993Kalkınma-çevre ilişkisi ve sürdürülebilir kalkınma modeli: Türkiye açısından bir değerlendirmeAcar, Yalçın; Serel, Hicran; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2000Kamu kesimi iç borçlanmasının makro ekonomik etkileri ve Türkiye örneğiŞahin, Hüseyin; Aklan, Nejla Adanur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1992Konaklama sektörünün işletme ölçeği yönünden özellikleri ve turizm politikası açısından değerlendirilmesiDinler, Zeynel; Gürbüz, Ali Kemal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2005Kuruluşu, gelişme süreci ve geleceği açısından Türk endüstriyel iplik sektörüErtürk, Emin; Korkmaz, Emir Zafer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2000Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dış ticaret sektörünün analizi ve ekonomik büyümeye olan etkisiSeyidoğlu, Halil; Katırcıoğlu, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.