Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 381 to 400 of 597 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Language metaphor and its implications in George Berkeley’s philosophyUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Çetin, İsmail
1987Lâmî’î Çelebi'nin "Bursa Şehrengîzi'nde mekân tasvirleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Yurtsever, M. Murat
2003Leibniz’de iman-akıl ilişkisiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Çınar, Aliye
2005Leibniz’de kötülük problemi ve teodiseUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Çınar, Aliye
1998Mahrem bulamaması durumunda kadının haccı meselesiEt-Tahavi, Ebu Ca'fer; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Cici, Recep
2002Makbûl ve maktûl tasavvuf kültürü ile ilgili tesbitler, problemler, tekliflerUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
2006Makdisî’nin Ahsenü’t-Tekâsim’indeki bilgiler ışığında Kur’an kıraatlarına ilişkin tespitlerUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Maşalı, Mehmet Emin
2003Manastır mîmârisi üzerineKingsley, Karen; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Çift, Salih
2020-10-24Manevi danışmanlığın felsefi temelleri bağlamında stoa ahlak öğretisiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0003-2885-7826; Güvenç, Emel
2008Mecmau’l-emsâl’de yer alan ُلَعْفَأ veznindeki hayvan konulu deyim ve atasözleri üzerine bir incelemeUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener
1993Medreselerin bozulma sebepleri ve bunların ıslahı yönünde yapılan çalışmalara kısa bir bakışUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Özyılmaz, Ömer
2002Memlûklar dönemi Mısır'ında sûfiler ve tasavvuf aleyhtarlarıHomerin, Th. Emil; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Çift, Salih
1986Menâkıbu macrûf el-kerhîUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Aydınlı, Yaşar
2007Mesnevi ve Türk irfanı: Mesnevihanlık geleneğiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kemikli, Bilal
2006Mevlevîliğin Bursa’daki izleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2008Misyonerlerin kıskacındaki ülke: KırgızistanUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Pay, Salih
2011Bir mizah unsuru olarak klasik Arap kaynaklarında ‘yellenme’ temasıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener
1998Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun’un vakfiyesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
2006Modern anlamda ilk “Bektaşilik kitabı” olarak Mir’âtü’l-mekâsıd ve kaynaklarıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Çift, Salih
2003Modern Arap edebiyatında 'mensûr şiir'Moreh, Shmuel; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener