Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 125 to 144 of 597 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin ahvâl teorisi üzerine bazı mülahazalarUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Koloğlu, Orhan Ş.
2008Ebû Hâşim El-Cübbâî’nin düşüncesinde zemmin hak edilmesi (İstihkâku’z-Zemm)Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Koloğlu, Orhan Ş.
2011Ebü’l-A’lâ Mevdûdî’nin Kur’ân yorumunu şekillendiren temel dinamiklerUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Birışık, Abdulhamit
2008Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye göre Allah ve mekânUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Muhammed, Kadir Recep; Karadaş, Cağfer
2001Ebü’n-Necib Suhreverdî ve itikadî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2011Ebu’l Abbâs el-Kalânîsî’nin kelâmî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Yücedoğru, Tevfik
2010Ebu’l-Hüseyn Basrî’nin Tanrı’nın varlığıyla ilgili deliliMadelung, Wilfred; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kaya, Veysel
2020-03-24Edebî tasvir ve Arap edebiyatı’na yansımalarıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-8817-4771; Kavak, Fadime
2003Edward W. Said’in Şarkiyatçılık düşüncesinin felsefî arkaplanıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Küçükalp, Kasım
2015Eğitimci yönüyle Ahmed Cevdet PaşaUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Özkan, Fatih
1987Ehl-i sünnet kelamcılarında tekvin tartışmasıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Yücedoğru, Tevfik
1998el-Hatîb el-Bağdâdî ve el-Kifâye’siUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kahraman, Hüseyin
1993"el-Îzâh Fi’l-hayr el-mahz (Liber de causis)" ve onun tesirini yansıtan bir grup risaleUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Aydınlı, Yaşar
2007Eleştirmen ve şair olarak Veliyyuddîn Yeğen’in çağdaş Arap edebiyatındaki yeriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Yalar, Mehmet
2001Elmalı'lı Tefsiri'nde insan ve davranışıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Gürses, İbrahim
2002Emeklilik döneminde çalışma, boş zaman ve din eğitimiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kılavuz, M. Akif
2009Emeviler döneminde Gazel ve Ömer bin Ebî Rabî‘aUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Yalar, Mehmet
2009Emevîler döneminde Anadolu’da Arap-Bizans mücadelesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Apak, Adem
2009Emevîlerin Irak siyasetiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Apak, Adem
2006Emîn er-Reyhânî’nin yazılarında tabiat temasıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener