Browsing by Author Kara, Mustafa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 67 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-01-18Gazâlî'de marifet-ahlâk ilişkisiKara, Mustafa; Reis, Bedriye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2000Gazzizade Abdullatif'in hayatı, eserleri ve Vakıat'ı: İnceleme - metinKara, Mustafa; Tekeli, Hamdi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
1993Gül risalesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1998Gülşeniye ve GüldesteUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
2003Hakim Tirmizi ve tasavvuf anlayışıKara, Mustafa; Çift, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2017-06-28Hatıralar ışığında tasavvufi terbiye (Aşçı Dede örneği)Kara, Mustafa; Çeven, Zeynep İrem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1986Îbn Teymiye'nin ilk sûfîlere ve tasavvuf klasiklerine bakışıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1986İbn teymîyenîn tasavvuf ıstılahlarına bakışıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1997İbrahim Rakım Efendi ve Vakıatı Niyazi-ı MısriKara, Mustafa; Beki, Kamil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
2007İhtida hadiselerinde tasavvuf kültürünün rolü (Fransa örneği)Kara, Mustafa; Top, Nuriye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2007İlk dönem kaynaklarına göre sûfîni̇n günlük hayatıKara, Mustafa; Kavaklı, Rukiye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı.
2005İsmail Ankaravî ve Mesnevî ŞerhiKara, Mustafa; Ceyhan, Semih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1990İsmail Hakkı Divanı: İnceleme - metinKara, Mustafa; Yurtsever, M. Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
1995Kuruluş döneminde Bursa'da faaliyet gösteren Türkistan kökenli mutasavvıflarKara, Mustafa; Erginli, Zafer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2002Makbûl ve maktûl tasavvuf kültürü ile ilgili tesbitler, problemler, tekliflerUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1998Menakıbnameler ve Lami`i Çelebi'nin Menakıb-ı Üveys el-Karani adlı eserinin tahliliKara, Mustafa; Gündoğar, Bayram; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2002Menazilü`s-Sairin şerhleri ve Ab-ı Hayat: İnceleme - metinKara, Mustafa; Damar, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1998Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun’un vakfiyesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1998Murad-ı Nakşibendi ve menakıbıKara, Mustafa; Demir, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1998Müstakim-zade Süleyman Sa`deddin Efendi hayatı, eserleri ve Risale-i Melamiye-i Bayramiye'siKara, Mustafa; Vural, Efkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.